Open plaatsen bij Levensvreugde Verblijven te Aalst

  • 20 januari 2021

Graag willen we jullie op de hoogte brengen van de recente open plaatsen binnen Levensvreugde Verblijven vzw.


In bijlage (zie onder) vindt u meer informatie terug betreffende waar de open plaatsen zich bevinden alsook meer informatie over de voorwaarden waaraan de betrokken zorggebruikers moeten voldoen.

Indien jullie zorggebruikers kennen die hiervoor in aanmerking komen, aarzel niet onze contactgegevens door te geven (deze zijn terug te vinden in de bijlage).