Oprichting vzw Eerstelijnszone Scheldekracht

  • 10 december 2019

De erkenningsaanvraag van een eerstelijnszone moet ingediend worden door de vzw die de erkenning aanvraagt. Dit maakt dat tijdens de maanden november en december in een sneltempo moest werk gemaakt worden van de oprichting van een vzw.

 

 

 

De uitdaging zat hem ook in het voldoen aan (en verzoenen van) de erkenningsvoorwaarden met de nieuwe vzw-wetgeving. Naarstig werd werk gemaakt van statuten, een oprichtingsakte, een eerste rudimentaire begroting, … 

De leden van de voorlopige zorgraad (die werden aangeduid door hun achterban, door de respectievelijke cluster en door het veranderforum) evolueren naar bestuursleden van deze nieuwe vzw. In een eerste fase worden zij ook aangesteld als leden van de vzw, d.w.z. de algemene vergadering (AV). In 2020 wordt bekeken hoe dit lidmaatschap desgewenst kan uitgebreid worden.

Op 3 december was het dan eindelijk zo ver, en vond de oprichtingsvergadering van de Eerstelijnszone Scheldekracht plaats. De oprichtingsakte van de vzw werd neergelegd op 6 december 2019. 

Nog voor het jaareinde wordt ook het erkenningsdossier als zorgraad ingediend bij het Agentschap Zorg & Gezondheid. 

Meer informatie hierover kan steeds verkregen worden via info@elzscheldekracht.be