Oproep aan zorgverleners tot deelname aan focusgesprekken rond mondgezondheid in de thuiszorg

 • 5 november 2020

Vanuit Gezonde Mond wordt ons gevraagd om de onderstaande oproep te verspreiden:

 

 

 

 

Gezonde Mond (Vlaams Instituut Mondgezondheid) is een partnerorganisatie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met expertise in gezondheidsbevordering en ziektepreventie inzake mondgezondheid. De partners van dit consortium zijn Universiteit Gent, KU Leuven, Verbond der Vlaamse Tandartsen en Vlaamse Beroepsvereniging Tandartsen. Ondertussen stelde Gezonde Mond zich kandidaat voor een nieuwe beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid voor de periode 2021-2025. Hiertoe wordt het consortium uitgebreid met de Belgische Beroepsvereniging Mondhygiënisten, Arteveldehogeschool en UC Leuven-Limburg.

Gezonde Mond richt zich met methodieken tot de algemene bevolking met focus op vier specifieke doelgroepen, namelijk jongeren, personen in kansarmoede, ouderen en personen met een beperking. Om onze projecten in verband met mondzorg voor personen met beperkingen en ouderen af te stemmen op de specifieke noden, zijn we op zoek naar verschillende stakeholders om deel te nemen aan focusgroepsgesprekken. Meer concreet zijn we momenteel op zoek naar partners binnen de thuiszorg. Hiervoor hebben we uw hulp nodig!

Deze e-mail dient dan ook als oproep om deel te nemen aan één van onze online focusgroepen. Die zullen ongeveer anderhalf uur duren en er worden twee soorten focusgroepen georganiseerd, namelijk:

Thema 1: Focusgroepen over het uitoefenen van dagelijkse zorg en mondzorg bij personen met een beperking die in een residentiële voorziening verblijven. Deze focusgroep gaat na welke ervaringen personen uit het werkveld van de thuiszorg hierbij hebben en hoe u deze zorg ervaart.

Deze focusgroepen gaan door op volgende momenten:

 • Maandag 16 november 2020 om 13u
 • Vrijdag 27 november 2020 om 13u
 • Maandag 14 december 2020 om 13u
 • Vrijdag 18 december 2020 om 13u
 • Ik heb interesse om deel te nemen aan een focusgroep over dit thema, maar ik ben niet beschikbaar op bovenstaande data.
 • Ik heb interesse om deel te nemen aan een focusgroep over dit thema, maar alleen als dit face to face doorgaat.


Thema 2: Focusgroepen over uw ervaringen bij het uitvoeren van dagelijkse mondzorg bij kwetsbare personen (personen met beperkingen en ouderen) in de thuissituatie.

Deze focusgroepen gaan door op volgende momenten:

 • Donderdag 12 november 2020 om 13u
 • Donderdag 19 november 2020 om 13u
 • Donderdag 3 december 2020 om 13u
 • Dinsdag 8 december 2020 om 13u
 • Donderdag 10 december 2020 om 13u
 • Ik heb interesse om deel te nemen aan een focusgroep over dit thema, maar ik ben niet beschikbaar op bovenstaande data.
 • Ik heb interesse om deel te nemen aan deze focusgroep over dit thema,, maar alleen als dit face to face doorgaat.

Het is toegelaten om deel te nemen aan beide soorten focusgroepen. U mag per soort ook meerdere momenten aanduiden, dan wordt er gekeken wanneer u best kan aansluiten. Er worden echter maximaal 8 deelnemers per moment toegelaten om de communicatie overzichtelijk te houden. 

Indien u interesse heeft tot deelname aan deze focusgroepen, ka u zich inschrijven via volgende link: https://forms.gle/UoYaMcVzdvJ1sq7w8

Na inschrijving zal u een online uitnodiging tot deelname ontvangen. Indien u interesse heeft, maar niet beschikbaar bent op de voorgestelde data, of u wenst liever in de toekomst face to face aan deze focusgroep deel te nemen, kan u dit ook aanduiden via de inschrijvingslink.

Uw deelname zou voor ons alvast een grote hulp zijn. Met de informatie die we uit de focusgroepen verzamelen, gaan we aan de slag om materialen en methodieken te ontwikkelen die een hulp kunnen bieden bij het uitvoeren van dagelijkse mondzorg binnen de thuiszorg. Indien u meer informatie wenst, mag u ons zeker contacteren via ellen.palmers@gezondemond.be