Oproep deelname enquête eerstelijnsprofessionals

  • 9 september 2020

De Academie voor de Eerste Lijn, een project gefinancierd door het fonds Daniel De Coninck beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, wil de eerstelijnszorg verder versterken in zorg en welzijn. Daartoe is er nood aan een beter zicht op de werkomstandigheden ervan. En daar kan jij ons bij helpen!

Ben jij werkzaam in de Eerste Lijn? Dan kan je deelnemen aan de enquête via deze link

Vragen zoals ‘Hoe werk je samen met andere zorgverleners?’, ‘Hoe ondersteun je patiënten/cliënten in hun doelen en zelfzorg?’, … geven een zicht op de mate waarin reeds aan ‘doelgerichte zorg’, ‘zelfmanagement ondersteuning’ en ‘interdisciplinaire samenwerking en integratie’ wordt gedaan en waar er mogelijks nog bepaalde noden zijn die jij ervaart.

We willen graag de stem horen van de hele Eerste Lijn! Samen gaan we voor 10.000 deelnemers! 

Je doet toch ook mee?

De enquête wordt afgesloten eind september en je mag daarna snel de resultaten verwachten via onze website