Oproep en aanvraagformulier pilootprojecten brede eerstelijnspraktijken

  • 17 november 2021

Vrijdag 12 november keurde de Vlaamse regering een oproep voor pilootprojecten brede eerstelijnspraktijken goed. Deze oproep heeft 3 doelstellingen:

  • nagaan hoe we in de toekomst, met de inzet van VIPA-middelen, in Vlaanderen de creatie van brede eerstelijnspraktijken kunnen stimuleren;
  • draaiboeken en documentatie ontwikkelen voor het opzetten van brede eerstelijnspraktijken;
  • inzichten over de werkwijzen en methoden die zorgraden (kunnen) hanteren om de nood aan extra zorgaanbod aan te tonen.

Het initiatief voor de pilootprojecten ligt bij lokale besturen en huisartsenkringen en/of samenwerkingsverbanden tussen huisartsen. De oproep richt zich in de eerste plaats op projecten die reeds concrete plannen hebben in deze richting. Een belangrijke voorwaarde is het beschikken over een pand of een specifieke locatie. 

Alle voorstellen worden ten laatste vrijdag 17 december om 10.00u verwacht.

Op maandag 22 november om 16u30 is er een online informatievergadering over de oproep. De vergadering kan hier gevolgd worden.

Meer info over de oproep vind je hier. De volledige oproep en het aanvraagformulier vind je terug op de website van het agentschap.