Oproep melding cluster van besmettingen

 • 4 januari 2021

Waarom ?

De verspreiding van COVID-19 tegenhouden kan alleen als zoveel mogelijk mensen zich zo goed mogelijk houden aan de 6 gouden regels. Daarnaast zorgt de contactopvolging voor een extra rem op het virus door mensen die het meeste risico lopen om besmet te zijn, zo snel mogelijk in quarantaine te plaatsen. Tot slot draagt ook onderzoek naar mogelijke bronnen of “clusters” van besmettingen bij tot het bestrijden van het virus, vooral dan om eventueel nog meer risico-contactpersonen te kunnen waarschuwen dan de contactopvolging kan vinden.

Wie doet wat ?

 • Vanuit ons COVID 19-team van onze Eerstelijnszone doen wij lokaal onze eigen bron- en clusteronderzoek om gericht maatregelen te kunnen nemen.
 • Zorg en Gezondheid, meerbepaald het team infectieziekten, onderzoekt ook zelf clusters  waarbij besmette personen dieper bevraagd worden naar hun verbanden met andere besmette personen en locaties of samenkomsten waar besmettingen gebeurd kunnen zijn (bijvoorbeeld bedrijven).
 • Zorg en Gezondheid en de lokale COVID 19-teams delen onderling hun inzichten over vastgestelde clusters.

Wat is een “cluster” ?

 • Wanneer er zich in een groep of bijeenkomst van mensen 2 of meer besmettingen met COVID 19 voordoen, binnen een periode van 14 dagen. Het gaat zowel om clusters in zogeheten "collectiviteiten" als om clusters in de publieke samenleving of gemeenschap.
 • Denk bijvoorbeeld aan 2 of meer besmettingen bij een sport-, culturele of hobbyactiviteit,  op feesten, ceremonies, in een school, zorgvoorziening of andere collectiviteit, in een bedrijf of werkplaats...
 • Wanneer die besmettingen in de groep wellicht niet los staan van elkaar,  maar mogelijk met elkaar verbonden zijn (de ene persoon binnen de groep heeft mogelijk de andere besmet tijdens de bijeenkomst).
 • Clusters in een gezin op hetzelfde adres hoeven niet gemeld te worden (wegens een te groot aantal). Uitbraken in grote gezinnen die zich uitbreiden over verschillende adressen, zijn wel nuttig om te melden.

Wie moet melden?

 • Clusters worden op dit moment reeds gemeld en opgevolgd door de coördinator (Reinout Remmery) en de medisch verantwoordelijke (dokter Bart De Letter) van onze Eerstelijnszone.
 • Voor clusters in bedrijven doet de arts van de arbeidsgeneeskundige dienst de melding.
 • In scholen doet de CLB-arts de melding
 • Clusters in ziekenhuizen worden gemeld door het team ziekenhuishygiëne

Oproep naar alle partners van onze Eerstelijnszone, maar eigenlijk ook ruimer naar alle burgers

 • Wij roepen elkeen, die op de hoogte is van een cluster van besmettingen, om deze informatie door te spelen naar de Eerstelijnszone, met een mailtje naar info@elzdender.be
 • Vermeld daarbij zeker jouw contactgegevens, samen met de gegevens over de clusterbesmetting (setting, beschrijving, aantal gekende casussen, mogelijke betrokken risicogroepen, …).
 • Omwille van de GDPR regels vragen wij jou niet om persoonsgegevens door te geven.  Wij volgen de informatie door jou doorgegeven verder op en zullen indien nodig verder met jou contact opnemen mochten we nog belangrijke info missen.

Wat gebeurt er met de melding?

 • Dankzij jouw meldingen kan het COVID 19-team een meer volledig beeld krijgen van de lokale situatie en kunnen we verdere verspreiding indijken.

Alvast bedankt voor jouw hulp en medewerking !