Oproep om maximale dienstverlening te blijven voorzien

  • 27 oktober 2020

COVID-19 gooit voor iedereen roet in het eten. Tijdens deze crisis krijgen ziekenhuizen, dokterspraktijken, woonzorgcentra en andere voorzieningen, ... te kampen met een grote stroom aan COVID-19 patiënten/cliënten en/of uitval van het eigen personeel.

De crisis heeft echter ook reeds bewezen dat de verschillende hulpverleners kunnen samenwerken en in staat zijn om hun koudwatervrees te overwinnen. Bestaande samenwerkingsvormen, zij het in lokaal verband of via functionele bindingen in netwerken, loonden en werden versterkt. Het is dankzij deze verregaande samenhorigheid van al deze hulpverleners dat de samenwerking tussen actoren op het terrein, over de sectoren van zorg en welzijn heen, op heel wat plaatsen vlot verloopt.

Maar de crisis is nog niet voorbij. En het is meer dan ooit belangrijk om als zorg- en welzijnssector samen sterk te blijven. Vanuit de Zorgraad van Eerstelijnszone Dender roepen we daarom alle collega-organisaties en hulpverleners op om de eigen dienstverlening en hulpverlening te blijven voorzien of terug herop te starten.

De dienstverlening kan bijvoorbeeld aan de hand van alternatieven aangeboden worden: huisbezoeken kunnen wandelbezoeken worden, een open onthaal wordt een onthaal met afspraken, real life gesprekken worden online gesprekken, … Op die manier blijft ieders aanbod actief en is er geen extra druk bij andere organisaties, vrijwilligers, mantelzorgers,… Er is uiteraard alle begrip voor dat deze situatie het ons niet gemakkelijk maakt, voor niemand, en zeker niet voor de zorg- en welzijnssector.

De meeste organisaties ontvingen ook richtlijnen van de Vlaamse of federale overheid om hun dienstverlening aangepast te kunnen laten doorgaan. Het is dus aangewezen om deze zeker op te volgen.

Indien jullie op moeilijkheden botsen om de dienstverlening te blijven garanderen, kunnen jullie ons steeds contacteren en zoeken we samen naar een oplossing om deze drempels weg te werken.

Dank bij voorbaat voor de flexibele samenwerking in deze moeilijke tijden!