De gevangenispopulatie is bij uitstek een populatie waar het voorkomen van psychische problemen drie keer groter is dan in de vrije samenleving. In de hervorming van de penitentiaire gezondheidszorg gaat dan ook specifieke aandacht naar de geestelijke gezondheidszorg. Bijgevolg zullen onder andere 10 projecten, in kader van de conventie “psychologische functies in de eerste lijn”, van start gaan in 10 verschillende gevangenissen, waaronder deze van Gent. Het PAKT en netwerk GG ADS zijn op zoek naar (geconventioneerde) klinisch psychologen/ orthopedagogen die psychologische zorg willen aanbieden voor mensen in detentie. Meer informatie in bijlage.