In de Eerstelijnszone Regio Aalst willen we een signalenbeleid opstarten omdat we ervan overtuigd zijn dat een signalenbeleid zal bijdragen aan het zichtbaar maken van structurele, intersectorale problemen in de gezondheids-en welzijnssector. Deze problemen signaleren, uitdiepen en verzamelen, is een eerste stap die tot een oplossing of een aanpak kan leiden.

Het concept is om een duurzaam proces te ontwikkelen en uit te voeren om welzijns- en gezondheidsbeleidssignalen te capteren. Deze signalen worden dan verzameld, geanalyseerd en gebundeld. De nadruk ligt echter op het actie ondernemen rond de ontvangen signalen. Aan elk signaal wordt een trekker gekoppeld.

In deze opstartfase zijn we op zoek naar mensen die mee aan deze kar willen trekken, door mee na te denken over hoe we dit proces best vormgeven. Ben je al aan de slag in je organisatie of praktijk met signalen rond welzijn en gezondheid? Dan zijn we op zoek naar jou! Het engagement dat we verwachten kan variëren van vrijblijvend input geven op een enkele vergadering tot structureel deel uitmaken van de stuurgroep.

Ben je zo iemand of ken je zo iemand? Geef gerust een seintje op kristoffapers@elzregioaalst.be of 0472 24 33 11