Wat is de conventie "Psychologische zorg in de eerste lijn"?

De RIZIV-conventie "psychologische zorg in de eerste lijn" heeft als doel psychologische zorg meer toegankelijk te maken en richt zich in het bijzonder op kwetsbare groepen. Deze conventie maakt het mogelijk dat burgers aan een verminderd tarief psychologische zorg kunnen krijgen.

Om de zorg naar de doelgroep te brengen en zo de drempel te verlagen, is het de bedoeling dat de psychologen/orthopedagogen die in deze conventie werken zoveel mogelijk samenwerken met "vindplaatsen". Een vindplaats is een locatie waar de doelgroep zich alledaags begeeft en psychische zorgnoden gedetecteerd en gesignaleerd kunnen worden. Doordat de psycholoog/orthopedagoog met deze partner samenwerkingsafspraken heeft, is hij/zij toegankelijk voor rechtstreekse aanmeldingen van de doelgroep of verwijzing van de actoren die op de vindplaats werken. De zorg die zij bieden kan zowel individuele- als groepssessies omvatten. Veel psychologen/orthopedagogen die in deze conventie zijn ingestapt werken bij aanvang nog vanuit hun eigen praktijk. Samen met hen gaan de GG-netwerken en eerstelijnszones op zoek naar vindplaatsen waar zij mee kunnen samenwerken om hun zorg vindplaatsgericht aan te bieden.

Wat zoeken we nog?

Heel concreet zijn we op zoek naar:

Locaties die beschikbaar zijn voor één of meerdere geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen om cliënten te kunnen zien in het kader van de conventie voor het individuele aanbod. Bijvoorbeeld een buurthuis, huisartsenpraktijk, een jeugdhuis.... Op deze locatie kan de zorgverstrekker een bepaald aantal uur per week (in overleg) gratis gebruik maken van een gespreksruimte om cliënten te ontmoeten.

Locaties die beschikbaar zijn voor geconventioneerde klinisch psychologen/orthopedagogen in het kader van de organisatie van groepsaanbod. Bijvoorbeeld een huis van het kind, buurthuis, lokaal dienstencentrum…. Op deze locatie kan er door de zorgverstrekkers een groepsaanbod worden voorzien voor groepen die variëren van 4 tot maximum 15 personen. De zorgverstrekkers kunnen gratis gebruik maken van deze accommodatie voor het aanbieden van een reeks van groepssessies.

Meer informatie?

Heb je interesse om je deuren open te stellen voor onze geconventioneerde psychologen/orthopedagogen en om met hen samen te werken in deze conventie of heb je nog bijkomende vragen? Neem contact op met één van de lokale coördinatoren:

Voor de doelgroep kinderen en jongeren (tot 23 jaar): Caro Sanders – caro.sanders@pangg0-18.be – 0486 38 07 90

Voor de doelgroep volwassenen (vanaf 15 jaar): Carolien Belmans – carolien.belmans@ggzkempen.be – 0483 81 74 29

Meer informatie over de conventie psychologische zorg in de eerste lijn en een overzicht van de verschillende geconventioneerde zorgverstrekkers in de regio vind je via de websites van de netwerken GG:

https://www.ggzkempen.be/eerstelijnspsycholoog/

https://pangg0-18.be/elp/