Opstart cohortrondes gezinszorg en thuisverpleging in ELZ Regio Aalst

  • 17 april 2020

Beste zorgverstrekkers,

Binnen onze ELZ Regio Aalst starten de diensten gezinszorg en thuisverpleging met cohortzorg.

 

Wat is cohortzorg?

Cohortzorg houdt in dat een vaste ploeg verzorgenden en verpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning aan personen die besmet zijn met COVID-19 of door de arts als potentieel besmet beschouwd worden.

Andere verzorgenden/verpleegkundigen die geen deel uitmaken van de equipes voor COVID-19 cliënten nemen de zorg op voor cliënten die niet (mogelijk) besmet zijn.

 

Waarom doen we aan cohortzorg?

De doelstelling is tweeledig. Enerzijds de kans op besmetting van gezonde patiënten en verzorgend/verplegend personeel verminderen en anderzijds het beperkt voorradig materiaal (persoonlijke beschermingsmiddelen) zo efficiënt mogelijk aanwenden.

 

Hoe wordt cohortzorg georganiseerd?

De organisatie van deze cohortzorg wordt gerealiseerd in samenwerking met verscheidene partners binnen de diensten voor gezinszorg. We werken hier praktijk- en dienst overschrijdend. Daarnaast is er ook een samenwerking met de thuisverpleging en met de doorverwijzers.

Concreet wordt er dus gestart met zogenaamde COVID-19 cohortrondes waarbij de verschillende diensten hun krachten bundelen voor de organisatie van deze rondes.

Deze gezinszorg cohortrondes zijn actief vanaf 16/04/2020. Wanneer de eerste ronde op zijn maximum capaciteit zit, zal een tweede ronde starten. De verdeling van rondes tussen de diensten gezinszorg is reeds gebeurd. De lokale coördinator gezinszorg, zal het overzicht bewaren van het aantal beschikbare plaatsen gezinszorg binnen de ELZ, de lokale coördinator thuisverpleging zal het overzicht bewaren van het aantal beschikbare plaatsen thuisverpleging binnen de ELZ.

 

Procedure aanmelding cohortzorg dienst gezinszorg

Vanaf donderdag 16 april 2020 moeten nieuwe (vermoedelijk) COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg of thuisverpleging nodig hebben, aangemeld worden via een provinciaal 0800-nummer. Wil je een (vermoedelijk) besmette COVID-19 patiënt aanmelden voor gezinszorg bel dan bij voorkeur naar 0800 11 832 of meld aan via de reguliere kanalen.

  • Een aanvraag/aanmelding tot opname van een patiënt in een cohortronde gezinszorg gebeurt op basis van een bevestigde besmetting met COVID-19 of met de uitdrukkelijke toestemming van de (huis)arts (vermoedelijk besmette COVID-19 cliënt).
  • Aanvraag of aanmelding gebeurt via de Z-plus centrale op het nummer 0800 11 832 of rechtstreeks via de reguliere kanalen (door een dienst gezinszorg, arts, verpleegkundigen, ziekenhuis, triagecentrum, schakelzorgcentrum,…).
  • De lokale coördinator cohortzorg van de desbetreffende ELZ zal doorverwijzen naar de actieve ronde en de informatie doorspelen.
  • Indien de (vermoedelijk) besmette COVID-19 patiënt reeds cliënt was van een dienst gezinszorg zal de verantwoordelijke van de cohortronde contact opnemen met desbetreffende reguliere dienst gezinszorg om de dossiergegevens op te vragen. Deze cliënt zal tijdelijk zorg en ondersteuning verkrijgen van de dienst die verantwoordelijk is voor de cohortronde.
  • Enkel de arts kan bepalen wanneer een patiënt de covidronde mag verlaten en terugkeren naar de eigen vertrouwde zorgvertrekker.
  • De verzorgende voert verzorgende handelingen uit en biedt ondersteuning binnen de activiteiten van de zorg- en bijstandsverlening uit de gezinszorg.
  • De verzorgende ontvangt voldoende beschermingsmateriaal om de zorgen uit te voeren in de best mogelijke omstandigheden.

 

Contactgegevens lokale coördinatoren ELZ Regio Aalst 

Gezinszorg 

Lieve Van der Paelt        lieve.van.der.paelt@familiehulp.be

Thuisverpleging             

Els Moonens      els.moonens@telenet.be     0473/88 78 39

Katy Paulus       katy.paulus@wgkovl.be     0498/93 14 45


Aanmelden voor cohortzorg                    

0800 11 832 of via de reguliere kanalen