Opstart diëtistenkring Noorderkempen

  • 5 februari 2019

Door enkele diëtisten uit onze regio werd reeds het initiatief genomen om aanzet te geven tot het oprichten van Diëtistenkring Noorderkempen. Het eerste overleg vond plaats in september 2018. Er werd een visie uitgewerkt waarin voorgesteld wordt wie ze zijn en waarvoor ze staan.

Deze visie zal verspreid worden onder alle diëtisten die werkzaam zijn binnen de ELZ Noorderkempen (zowel als zelfstandige in de eerstelijnszorg als in dienst van de tweedelijnszorg). Collega’s worden uitgenodigd om zich aan te sluiten bij de kring.

Heb je reeds vragen omtrent dit initiatief of wil je graag deel uitmaken van de kring, dan kan je steeds contact opnemen met Lieve Snoeckx via het mailadres  dietistenkring.noorderkempen@gmail.com

Eind maart 2019 gaan ze een eerste Diëtistenkring Noorderkempen Kick-off organiseren voor hopelijk een groep enthousiaste en tot samenwerkingsbereide collega’s.

Meer info