Waar kunnen Gentenaars zonder papieren terecht voor opvang? Bekijk het stroomschema met opvangmogelijkheden voor mensen zonder wettig verblijf op de sociale kaart van Gent. Afhankelijk van de persoonlijke situatie vind je de opvangmogelijkheden en bijkomende aanmeldgegevens terug.