Het GBO is een samenwerking tussen verschillende partners (lokale besturen, CAW en Diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten) ter verbetering van het onthaal en de rechtentoekenning binnen de ELZ door het optimaliseren van de samenwerking. N.a.v. de oorlog in Oekraïne werd specifiek voor het GBO van de tijdelijk ontheemden uit Oekraïne een extra subsidie toegekend. Raïssa Wauters sluit sindsdien aan bij het GBO en focust zich op o.a.: De opvangketen verbeteren door feedback te vragen bij de verschillende diensten die opvang bieden. De hele opvangketen wordt op die manier onder de loep genomen. Van bij de aankomst in een gemeente tot terugkeer/ integratie van de betrokkenen. Zo heeft men een overzicht van de knelpunten. Via dataverzameling houdt men o.a. zicht op hoeveel ontheemden zijn er? Hoeveel kinderen lopen school ? Hoeveel mensen volgen les Nederlands ? Hoeveel mensen zijn aan het werk ?... Verder wordt er ingezet op een goede samenwerking tussen organisaties en hun Oekraïense toeleiders/medewerkers zodat er geen dubbel werk wordt gedaan. Lees het volledige artikel van Raïssa Wauters in bijlage of op onze website.