Organisatie en implementatie van de vaccinatiestrategie

De interministeriële conferentie stelde vorige week de vaccinatie strategie voor ons land voor. De strategie bepaalt de volgorde van doelgroepen voor vaccinatie. Het tempo waarmee die doelgroepen gevaccineerd worden zal bepaald worden door de snelheid waarmee de vaccins geleverd worden.

 • Fase 1A – gecentraliseerde vaccinatie, hoge prioritering risicogroepen:

  • bewoners en personeel van woonzorgcentra;
  • zorgprofessionals (1e lijn, ziekenhuis, …)
  • andere zorgcollectiviteiten (bv: VAPH-instellingen)
 • Fase 1B - gecentraliseerde vaccinatie, uitbreiding prioritaire groepen:

  • 65+ ambulant (leeftijdscategorie)
  • 45-65 jaar risicopatiënten (nog niet duidelijk wie exact tot deze groep behoort)
  • Essentiële maatschappelijke en/of economische functies
 • Fase 2 – uitbreiding vaccinatie naar laagrisicogroepen:
  • Andere risicopatiënten
  • Volwassen populatie (te definiëren ifv nieuwe wetenschappelijke inzichten)
    

De komende dagen en weken zullen wij samen met de federale taskforce die de vaccinatiestrategie uit tekent en met experten de vaccinatie verder organiseren. Onze sectoren zullen we daarbij stap voor stap betrekken en informeren.

De woonzorgcentra zullen hun vaccinatie organiseren zoals ze hun jaarlijkse griepvaccinatie doen: in samenwerking met de CRA-arts en de diensten voor preventie op het werk (arbeidsgeneeskundige dienst). De opslag en levering van de vaccins wordt georganiseerd door het FAGG, het federale agentschap voor geneesmiddelen. De eerste vaccins die beschikbaar zijn, zijn van Pfizer BioNTech. Ze kunnen enkel aan -70°C langdurig bewaard worden. Het FAGG zal de leveringen van deze vaccins via de ziekenhuizen organiseren. In Vlaanderen zullen we dat organiseren op basis van nabijheid. 

Meer over de vaccinatiestrategie vindt u hier.

 

Terug naar het overzicht met de 'Initiatieven Eerstelijnszone Scheldekracht vzw i.h.k.v. heropflakkeringen COVID-19'