Tijdens deze webinar zoomen we in op de inhoud van diverse geheimhoudingsplichten zoals de discretieplicht en het (medisch) beroepsgeheim.

Organisatie: VLOCO
dinsdag 13 juni 2023, 9:30 - 12:30
Online training, 50€