Missie

Wij zijn

De eerstelijnszone Bonstato is een samenwerkend netwerk van partners, zowel professionele als mantelzorgers en vrijwilligers, met als doel het optimaliseren van welzijn en gezondheid van alle mensen die in haar regio (Bonheiden-Putte-Heist-op-den-Berg) wonen, werken of leven.

Wij bieden

Een multidisciplinaire samenwerking door het inzetten van ieders competentie in functie van de zorgvraag van elke burger in onze regio.

Visie

Door in te zetten op empowerment in de hulpverleningsrelatie, behoudt de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) de eigen regie, waardoor mensen en groepen versterkt worden om hun eigen zorg en welzijn ter harte te kunnen nemen.

Wij doen dit door:

• Innovatief en duurzaam te ondernemen.
• Samenwerking en afstemming tussen de verschillende zorg- ,hulp- en dienstverleningspartners te optimaliseren.
• Iedere persoon met een zorg- en ondersteuningsnood te helpen met de voor hem/haar aangepaste hulp zonder uitsluiting.
• Ondersteuning te bieden aan mantelzorgers om hen in het zorg- en welzijnsproces te kunnen inzetten.
• Efficiënte communicatie zodat de coördinatie van zorg een meerwaarde betekent.
• Te kijken naar behoeftes en leemtes om zo goed mogelijk op de hulpvragen te kunnen inspelen.

Waarden

1. Wij stellen de PZON centraal, deze komt steeds op de eerste plaats.
2. Wij zijn toegankelijk voor iedereen, zowel voor de PZON als onze partners. Wij zetten in op het informeren van alle betrokkenen binnen ons netwerk en het ondersteunen op praktisch vlak. Wij zorgen ervoor dat er zo min mogelijk financiële drempels zijn.
3. Wij beschouwen elke partner in ons netwerk als gelijkwaardig, ongeacht de grootte van de organisatie, zijn/haar discipline… Iedere partner heeft potentieel/competenties en wordt afhankelijk hiervan ingezet, ieder zijn mening/inbreng wordt gerespecteerd ongeacht zijn/haar functie, opleiding…
4. Wij ijveren voor deskundigheid en kwaliteitsvolle uitvoering van onze opdrachten volgens de aanvaarde richtlijnen.
5. Wij zien goede zorg en hulpverlening als meer dan alleen genezen van ziekte, het is ook het voorkomen ervan en ondersteuning bieden gericht op levenskwaliteit.
6. Wij willen vernieuwend zijn, maar ook respect hebben voor wat al goed loopt.
7. Wij willen samenwerken omdat wij geloven in de meerwaarde van het grotere geheel. Daarvoor willen wij ons inzetten om samen bij te dragen tot een gezamenlijk doel dat boven het eigen belang wordt geplaatst.
8. Wij hebben ten allen tijde respect voor de privacy van elke PZON en elke partner binnen ons netwerk.

Gemeentes:

  • Heist-op-den-Berg
  • Putte
  • Bonheiden 

Contacteer Bonstato

Viona Torfs                                          Katrien Van Geyt                                
Stafmedewerker                                   Programma-en populatiemanager
ma-woe-do-vrij                                   ma-di-do-vrij
elz.bonstato@gmail.com                  

   

Vragen m.b.t. het vaccinatiecentrum:
contact@vaccinatiecentrumkleinboom.be

 

Volgs ons via de nieuwsbrief
Schrijf je hier in om het laatste nieuws van Eerstelijnszone Bonstato te ontvangen. Je hebt ook altijd het recht om je terug uit te schrijven. 

 

Eerstelijnszone Bonstato vzw,
Baxbos 15-17, 2820 Bonheiden
RPR Antwerpen
0739.712.892
elz.bonstato@gmail.com

https://www.eerstelijnszone.be/bonstato