Missie

Eerstelijnszone Herkenrode verbindt iedereen acties in zorg en welzijn in Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Alken en Herk-de-Stad. Personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers zijn evenwaardige partners in een professioneel netwerk van lokale besturen, zorg- en welzijnsactoren. Dankzij doorgedreven samenwerking staat Eerstelijnszone Herkenrode garant voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle eerstelijnszorg voor iedereen.

Gemeentes:

  • Alken
  • Diepenbeek
  • Hasselt
  • Herk-de-Stad
  • Zonhoven

Waarden

Professioneel
Vanuit de (zorg)noden zet iedereen die zorg, hulp- of dienstverlening biedt zijn expertise, kennis en vaardigheden in. Elke partner zet in op professionaliteit en versterkt niet enkel eigen expertise maar kent ook het zorglandschap en kan gericht doorverwijzen.

Samenwerken
Interprofessionele samenwerking waarbij een multidisciplinair team integraal zorg en ondersteuning verleent aan de persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood om gezamelijke doelen te bereiken, met respect voor de specifieke competenties van iedere discipline. 

Persoonsgericht
De persoon staat centraal en niet zijn ziekte of beperking. Onze professionals hebben een bijzondere aandacht voor kwetsbaarheden en diversiteit, zonder oordeel over achtergrond, culturele, religieuze of filosofische strekking. In onze eerstelijnszone kijken we vanuit de kracht van mensen.

Doelgericht
We werken efficiënt samen om gezamelijk opgestelde doelstellingen en afspraken te bereiken.

Respect
Binnen de eerstelijnszone benaderen we elkaar vanuit een wederzijdse waardering voor elkaars rol, job, kwaliteiten, expertise en vaardigheden.

Betrokken
Welzijn en gezondheid zit in alle domeinen. We voelen ons verbonden met alle partners in het netwerk en engageren ons voor 100% voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Contacteer Herkenrode

Eerstelijnszone Herkenrode vzw

info@elzherkenrode.be

 

Inez Beys - Senior stafmedewerker

inez.beys@elzherkenrode.be

0490/57 87 72
 

Karla Segers – Administratief medewerker

karla.segers@elzherkenrode.be

0490/57 87 71
 

Marlies Peeters - Intergemeentelijk preventiewerker

marlies.peeters@elzherkenrode.be

0497/72 53 48