ELZ Noord-Limburg

Als ELZ Noord-Limburg, in de regio Bocholt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel, Peer en Pelt, moeten we samen het kader vastleggen dat dient als toetssteen en houvast voor de toekomstige werking. Om een gezamenlijke visie te bepalen, is de betrokkenheid en medezeggenschap van iedereen cruciaal!

We gaan aan de slag met het VERANDERTEAM, een groep van trekkers die het voorbereidend werk op zich neemt. Zij beantwoorden in onderling overleg de vragen in het kader van de visievorming en leggen dit ter goedkeuring voor aan het forum om een brede gedragenheid te creëren. Het VERANDERFORUM, een grote groep van partners, keurt het voorbereidend werk goed of vraagt bijsturing waar nodig. Deze groep heeft het beslissingsrecht.

Wenst u iemand van het veranderteam te contacteren? Stuur een mailtje naar ELZNoordLimburg@gmail.com en wij bezorgen de mail aan de betreffende persoon.

Veranderforum

Het veranderteam wordt omringd door een veranderforum, het beslissingsorgaan van de eerstelijnszone. Het veranderforum bepaalt mee de inhoudelijke koers van de eerstelijnszone. Op het veranderforum geven belanghebbenden feedback op voorstellen van het veranderteam en geven waar nodig ook aan mocht er een principieel bezwaar bestaan.

Presentatie veranderforum 28/03: pdf bestandPresentatie veranderforum ELZ Noord-Limburg 28/03.pdf (1.66 MB)

 

Zorgraad

Meer info over de (toekomstige) voorlopige zorgraad:

 

ELZ bestaansredenen Noord-Limburg

Gemeentes:

  • Bocholt
  • Hamont-Achel
  • Hechtel-Eksel
  • Lommel
  • Peer
  • Pelt

Contacteer Noord Limburg

Veerle van de Schans

Stafmedewerker

email:        veerle.vandeschans@elznoordlimburg.be

 

 

Sylvia Huybrechts

Medewerker administratie en communicatie

email:        sylvia.huybrechts@elznoordlimburg.be

 

Een transitiecoach begeleidt en faciliteert de vorming van een eerstelijnszone.

De transitiecoach voor deze zone is Dethier Marleen.