MISSIE & VISIE van Eerstelijnszone Regio Aalst


De Eerstelijnszone Regio Aalst is een netwerk dat aan de slag gaat met de zorg-, welzijns- en ondersteuningsvragen. Het netwerk is erop gericht om ook de niet nadrukkelijk gestelde vragen te (h)erkennen en signaleren.

De partners versterken de onderlinge communicatie. Ze delen kennis en vullen - waar aangewezen - mekaars competenties aan. De partners staan in voor de continuïteit in de zorg en welzijn, met als doel de kwaliteit van hulpverlening continu te verbeteren. Binnen de samenwerking is er respect voor de eigenheid van iedereen, zowel zorg- en welzijnsverstrekker, de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag en zijn omgeving.

Het netwerk garandeert de vrije keuze, een keuze gemaakt op basis van inzicht in het aanbod en van een immer sterker wordende eigen draagkracht. De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en indien nodig zijn/haar mantelzorger(s) hebben de vrijheid en de toegang tot informatie om de juiste/nodige keuzes te maken uit de verschillende opties. Het netwerk creëert mee de randvoorwaarden voor samenwerking op het terrein, versterkt de regierol van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en creëert de regierol waar nodig.

De burger is de eerste partner in de organisatie van zijn zorg. De burger, de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn/haar (in)formele zorg- en hulpverleners hebben inzicht in het lokale zorg- en welzijnsaanbod. De zelfredzaamheid, vaardigheden en noden van de burger en de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood staan centraal in het zorgproces.

Deze website is nog in opbouw. Binnenkort vind je hier meer informatie over jouw eerstelijnszone. 

Gemeentes:

  • Aalst
  • Lede
  • Erpe-Mere
  • Haaltert
  • Denderleeuw 

Contacteer Regio Aalst

 

Algemeen mailadres

info@elzregioaalst.be

 

Stephanie Van Espen (coördinator)

stephanievanespen@elzregioaalst.be

0471 38 03 58

 

Petra Van Damme (administratief medewerker)

petravandamme@elzregioaalst.be

 

Eva De Medts (stafmedewerker)

evademedts@elzregioaalst.be

 

Yoshi Vervaet (stafmedewerker)

yoshivervaet@elzregioaalst.be

0496 11 86 57

 

Dr. Geert De Loof (medische SPOC)

elzra.medic@gmail.com

Een transitiecoach begeleidt en faciliteert de vorming van een eerstelijnszone.

De transitiecoach voor deze zone is Hoedemakers Caroline