Gemeentes

Kaart Rupelaar
ELZ RupeLaar bestaat uit de gemeentes Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst en Schelle

Nieuwsbrief

 

nieuws

 

Schrijf je in om het laatste nieuws uit eerstelijnszone RupeLaar te ontvangen via info@rupelaar.be

Je hebt ook altijd het recht om je terug uit te schrijven. 

 

 

 

VZW Eerstelijnszone RupeLaar

Eerstelijnszone RupeLaar vzw

Colonel Silvertopstraat 15, 2850 Boom

0739.595.504

RPR Antwerpen, afdeling Mechelen

info@rupelaar.be

https://www.eerstelijnszone.be/Eerstelijnszone-RupeLaar

Context en omgevingsanalyse

ELZ RupeLaar bestaat uit de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Schelle, en Rumst. Geografische en socio-economische factoren liggen aan de basis van een gedeeld verleden. De ELZ wordt dan ook gekenmerkt door heel wat gemeenschappelijke problematieken én potenties. Anderzijds heeft elke gemeente zijn specifieke uitdagingen die van de ELZ een divers geheel maken. ELZ RupeLaar kenmerkt zich als een dynamische regio die volop in transformatie is.

 

Om gericht te kunnen inspelen op de noden van de regio werd een context en omgevingsanalyse gemaakt van de regio. Enerzijs baseerden we ons op de objectieve data van de gemeentemonitor en het Agentschap Zorg en Gezondsheids. Anderzijds luisterden we naar de bevindingen van wie in de regio leeft of werkt. Voor de volledige omgevingsanalyse verwijzen we naar het beleidplan.

 

Hieronder geven we alvast weer wat ons opviel en waar we dringend iets aan moeten doen.

Jongeren

Het aantal jongeren en jongvolwassenen in de regio ligt boven het gemiddelde voor het Vlaamse Gewest. Een positieve tendens binnen een vergrijzende maatschappij. Anderzijds is het een groep die de nodige zorg een aandacht vraagt gezien verschillende cijfers erop wijzen dat zij potentieel kwetsbaar zijn. Een substantieel percentage van de kinderen in de regio leeft in armoede. Sommigen hebben maar een beperkt netwerk (familie, buurt) om hen te ondersteunen. De kansarmoede index en de onderwijskansarmoede index liggen hoog in de regio.

Het risico bestaat dat dat deze jongeren en hun ouders de weg naar de zorgaanbieders, en de zorgaanbieders de weg naar hen niet vinden. Er is nood aan een laagdrempelige benadering met specifieke acties, geïntegreerde en goed gecoördineerde zorg. Gepaste communicatie met aandacht voor zorggeletterdheid zal hierbij centraal staan.

 

jongeren cijfers

 

Onder-bescherming

Opvallend: Het percentage van de inwoners met minstens één statuut chronische aandoening; Het jaarlijks aantal gepresteerde uren gezinszorg per inwoner; Het aantal thuiswonende personen die een tegemoetkoming mantel- en thuiszorg van de Vlaamse Zorgverzekering ontvangen (zorgbehoevenden): Steeds scoort de regio gemiddeld lager dan het gemiddelde voor het Vlaams Gewest.

Nochtans hebben zorgaanbieders niet de indruk dat inwoners van de regio ook effectief minder zorg nodig hebben.

Alternatieve verklaring? Inwoners krijgen niet waar ze recht op hebben.

 

onderbescherming

Complexer en complexer en complexer en complexer en....

Zorgaanbieders merken op dat de noden van de inwoners steeds complexer worden. Alleen kan je geen oplossingen meer bieden, samenwerken wordt de boodschap. Samenwerken tussen de verschillende professionele actoren (lokale besturen, welzijns- en gezondheidssector) maar ook zeker samen met de PZON, zijn netwerk, de buurt.

voet
We willen evolueren naar een geïntegreerde buurgerichte zorg met aandacht voor zorgcontinuïteit.

 

handen
We willen dit bereiken op basis van een gedeelde basishouding en visie.

 

wat- We willen elkaar en elkaars aanbod beter leren kennen.
- We hebben nood aan instrumenten en methodieken.
- We hebben nood aan de juiste informatie en vormingen.
- We zullen inzetten op het verbeteren van communicatie.

signaal
We kunnen niet alles zelf oplossen maar zullen daar waar nodig de noden van de regio op tafel leggen.