Missie en visie

Eerstelijnszone Herkenrode verbindt iedereen actief in zorg en welzijn in Alken, Diepenbeek, Hasselt, Herk-de-Stad en Zonhoven.
Personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers zijn evenwaardige partners in een professioneel netwerk van lokale besturen, zorg- en welzijnsactoren.
Dankzij doorgedreven samenwerking staat Eerstelijnszone Herkenrode garant voor een toegankelijke en kwaliteitsvolle eerstelijnszorg voor iedereen.

De opdracht van ELZ Herkenrode is tweeledig: enerzijds 'preventie, zorg en ondersteuning bieden' en anderzijds 'community creëren'.

Waarden

Professioneel
Vanuit de (zorg)noden zet iedereen die zorg, hulp- of dienstverlening biedt zijn expertise, kennis en vaardigheden in. Elke partner zet in op professionaliteit en versterkt niet enkel eigen expertise maar kent ook het zorglandschap en kan gericht doorverwijzen.

Samenwerken
Interprofessionele samenwerking waarbij een multidisciplinair team integraal zorg en ondersteuning verleent aan de persoon met een zorg- en/of ondersteuningsnood om gezamenlijke doelen te bereiken, met respect voor de specifieke competenties van iedere discipline.

Persoonsgericht
De persoon staat centraal en niet zijn ziekte of beperking. Onze professionals hebben een bijzondere aandacht voor kwetsbaarheden en diversiteit, zonder oordeel over achtergrond, culturele, religieuze of filosofische strekking. In onze eerstelijnszone kijken we vanuit de kracht van mensen.

Doelgericht
We werken efficiënt samen om gezamenlijk opgestelde doelstellingen en afspraken te bereiken.

Respect
Binnen de eerstelijnszone benaderen we elkaar vanuit een wederzijdse waardering voor elkaars rol, job, kwaliteiten, expertise en vaardigheden.

Betrokken
Welzijn en gezondheid zit in alle domeinen. We voelen ons verbonden met alle partners in het netwerk en engageren ons voor 100% voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft.

Strategische doelen

In ons beleidsplan 2020-2022 formuleerden we deze vier strategische doelen:

 • Verbeterde toegang tot zorg en welzijnsondersteuning
 • Multidisciplinair samenwerken bevorderen
 • Integraal samenwerken bevorderen
 • Zorg dragen voor zorggevers

Deze strategische doelen worden elk jaar vertaald in een concreet actieplan.

Graag meer informatie over het actieplan van dit jaar?

Klik op actieplan 2023 in het menu, mail naar info@elzherkenrode.be of contacteer onze medewerkers.

Bestuursorgaan

Samenstelling zorgraad ELZ Herkenrode

 • Cluster Zorg
  • Dr. Steven Bex - Voorzitter
  • Dr. Inge Adam - Huisartsen
  • Nele Van Meer - Verpleegkundigen
  • Natalie Marchetta - Psychologen
  • Dirk Vos - Apothekers
  • Frederik Adams - Kinesitherapeuten
 • Cluster Welzijn
  • Alain Bielen - CAW
  • Sandra Christiaens - Diensten gezinszorg
  • Immig Hermans – Diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen
  • Kaat Kuipers - Lokale Diensten Centra
 • Cluster Lokale Besturen
  • Jana Appeltants - Alken
  • Sofie Dirkx - Diepenbeek
  • Dymfna Meynen - Hasselt
  • Nathalie Creten - Herk-de-Stad
  • Anneleen De Smedt - Zonhoven
  • Liselotte Alentijns - Zonhoven
 • Cluster Personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON)
  • Jeanine Vandormael - Mantelzorgers
  • Willy Schepers - Patiënten
  • Patrick Van Drogenbroek – Vrijwilligers
 • Optionele partners
  • David Dol - Netwerkcoördinator Reling
  • Dr. Jos Vandekerkhof - Jessa Ziekenhuis

Samenstelling Dagelijks Bestuur

 • Voorzitter: Dr. Steven Bex

 • Penningmeester/vertegenwoordiger cluster Welzijn: Sandra Christiaens
 • Secretaris/vertegenwoordiger cluster Lokale Besturen: Liselotte Alentijns
 • Vertegenwoordiger cluster Zorg: Nele Van Meer
 • Vertegenwoordiger cluster PZON: Willy Schepers