Eerstelijnszone Antwerpen Centrum is een uitdagende zone, met veel inwoners en een grote kwetsbaarheid, maar ook met heel veel gemotiveerde zorg- en hulpverleners én burgers!

 

Onze missie? ELZA Centrum streeft naar persoonsgerichte, toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor alle inwoners, met speciale aandacht voor de meest kwetsbare.

Hoe willen we dat doen? Formele en informele zorg- en welzijnsactoren kennen elkaar, werken complementair samen en communiceren op gepaste tijd en wijze. ELZA Centrum neemt bovendien haar signaalfunctie rond zorg en welzijn naar de hogere overheden optimaal op.

Ons grondgebied:

kaartje ELZA Centrum  2000 Antwerpen

  2018 Antwerpen

  2060 Antwerpen

  2600 Berchem-Antwerpen

  2050 Linkeroever-Antwerpen

 

In 2022 focussen we op enkele belangrijke thema's. Klik op de afbeelding om meer te weten te komen over onze prioritaire acties.

gezonde levensstijl
netwerkmomenten
wijkgericht werken
psychologische zorg eerste lijn
PM