Overlegplatform Dementie – 08/09/2020

  • 1 september 2020

OPDDinsdag 8 september om 14u gaat het volgende overlegplatform dementie online door.  Dit overlegplatform is een open en pluralistisch overlegorgaan, een vaste werkgroep van Eerstelijnszone Dender, die openstaat voor alle zorgaanbieders die werken met en voor personen met dementie en hun omgeving, met als doel de kwaliteit van zorg en begeleiding in de zorgregio blijvend aan te scherpen.

Wil jij meewerken aan de doelstellingen van dit overlegplatform, geef dan zo snel mogelijk een seintje aan Charlotte Vermeir, zodat zij je mee kan uitnodigen: meander@dementie.be

Doelstellingen:

  • Uitwisselen van ervaring, deskundigheid en expertise
  • Bijdrage aan een genuanceerde beeldvorming rond dementie
  • Inventariseren en bespreken van de vastgestelde noden en behoeften in de regio
  • Kennismaking met bestaande en nieuwe initiatieven en het ondersteunen en faciliteren ervan
  • Toegankelijk maken van de bestaande expertise
  • Realisatie en actualisatie van de sociale kaart die verder uitgebracht wordt in ELZ Dender