Overzicht informatie COVID-19 (corona) in ELZ WE40

Maatregelen binnen de lokale besturen

Schakelzorgcentra

Info schakelzorgcentra Agentschap Zorg en Gezondheid

 • De ziekenhuizen vangen veel COVID-19-patiënten op. Het is belangrijk dat zij over voldoende bedden blijven beschikken. Daarom worden er schakelzorgcentra opgericht. Een schakelzorgcentrum voorziet een vlotte doorstroming van patiënten vanuit het ziekenhuis naar de thuissituatie, met de nodige flexibiliteit. Door het oprichten van schakelzorgcentra wordt de ziekenhuiscapaciteit maximaal voorbehouden voor complexe zorg, en vrijwaren van niet-essentiële opnames. Ook de situatie in de woonzorgcentra wordt gemonitord.
   
 • Voor eerstelijnszone WE40 ligt het schakelzorgcentrum in Zuienkerke (Polderwind), dit schakelzorgcentrum zal ook de eerstelijnszones Oostkust, Oostende-Bredene, Brugge en Houtland en Polder bedienen. Het schakelzorgcentrum wordt operationeel als de ziekenhuizen en hun netwerk dreigen vol te stromen. Daar is vandaag nog geen nood aan. Ook elders in de provincie kunnen dan schakelzorgcentra open gaan. Mogelijks gebeurt dit gradueel.

COVID-19 Eerste Lijn Barometer

De COVID19 eerste lijn barometer is hét instrument voor de Vlaamse en federale overheid voor het capteren van correcte data rond materiaalnoden, capaciteit en inschatting van COVID19-incidentie bij eerstelijnszorgverstrekkers.

 

Hiervoor vullen heel wat zorgverleners in onze eerstelijnszone nu reeds op vaste momenten een vragenlijst in via healthdata.be of via het EMD (huisartsen).

Informatie van partners

Info vanuit Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken:

 • Minister De Backer heeft de opdracht gekregen om de tekorten aan beschermingsmiddelen en andere in kaart te brengen en te remediëren. Men heeft hiertoe een groep experten aangetrokken die er op korte termijn in geslaagd zijn om een éénduidige toegangspoort te maken. U dient zelf uw tekorten door te geven: https://apps.digital.belgium.be/forms/show_/covid/request/latest?lng=nl

Info vanuit Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL):

 • Grote organisaties zoals de diensten voor gezinszorg en diensten voor thuisverpleging, hebben zelf al een monitoringsysteem opgezet. Voortaan krijgen ook andere zorgverleners in de eerste lijn - huisartspraktijken, CRA’s, triageposten, apotheken, vroedvrouwen en thuisverpleegkundigen – op vaste momenten (dagelijks voor de huisartsen, 2 keer per week voor de andere beroepsgroepen) een korte vragenlijst. Hoeveel patiënten heb je vandaag geholpen? Is er voldoende personeel om de zorgtaken uit te voeren? Is er genoeg beschermend materiaal voorhanden? 
  De oproep om deel te nemen aan de monitoring wordt via de betrokken beroepsgroepen verspreid.
  Op basis van de antwoorden wordt een overzicht gemaakt van de situatie in het hele land. Per eerstelijnszone (ELZ) en beroepsgroep wordt een statusrapport opgemaakt dat zowel lokaal als op Vlaams niveau gebruikt kan worden. Elke zorgraad en elke beroepsgroep ontvangt op regelmatige tijdstippen deze rapporten en kan er gericht acties aan koppelen, zoals het opzetten van cohortzorg, schakelzorgcentrum, …
 •  
 • Op woensdag 13/05 ging een webinar met als thema “Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd" door. Deze webinar bereikt 515 personen. Dit toont aan dat de nood aan informatie en tips over het detecteren en bereiken van kwetsbare groepen groot is.
  De opname van de webinar en de presentaties kunnen gedownload worden op de website van VIVEL. Goede ideeën vinden en posten kan nog steeds op www.vivelverbindt.be.
 • Hoe gaat het met de mantelzorgers in tijden van Corona? Online bevraging voor mantelzorgers.
  • Heel wat Vlamingen en Brusselaars zorgen op regelmatige basis voor iemand met wie ze een vertrouwensband hebben, zoals een familielid, vriend of buur. Dit kan verschillende redenen hebben zoals een ziekte, een handicap, psychische problemen, verslavingsproblemen of ouderdomsproblemen. De zorg aan iemand uit zijn/haar omgeving wordt mantelzorg genoemd.
   HOGENT en Steunpunt Mantelzorg ontwikkelden een online bevraging voor mantelzorgers dat peilt naar hun beleving in tijden van Corona.
   Ben je zelf mantelzorger of wil je deze bevraging delen? Deelnemen kan tot 31 mei 2020. Hier vindt u meer info.

Info vanuit Ergotherapie Vlaanden (EDiTh):

 • Vanuit de beroepsvereniging Ergotherapie Vlaanderen biedt EDiTh haar achterban, zijnde alle eerstelijns werkende ergotherapeuten zowel als zelfstandige als in dienstverband, post-Covid ondersteuning middels een infolijn.
 • pdf bestandEDiTh-COViD Poster.pdf (127 kB)

 

Info vanuit LOGO

Logo verspreidt folders over contactonderzoek COVID-19.

De contactonderzoekers gaan nu van start. Zij vragen aan de persoon die positief test op COVID-19 met wie hij contact heeft gehad. Zo kunnen zorgverleners gericht advies geven om verdere verspreiding te vermijden.

Met de folder van de Vlaamse overheid kan je als zorgverlener de betrokkene en hun contacten informeren over dit onderzoek. 

Bestel nu deze folder via het Logo:

https://logobrugge-oostende.be/content/logo-verspreidt-folders-over-contactonderzoek-covid-19

Info vanuit D.O.P. West-Vlaanderen (Dienst Ondersteuningsplan)

 

Info vanuit Psychiatrisch Expertise Team (PET)

 • Het Psychiatrische Expertiseteam blijft tijdens de corona crisis bereikbaar. Neem zeker ook contact met ons op wanneer je geconfronteerd wordt met cliënten die tengevolge van deze pandemie psychische klachten vertonen.Wij zorgen voor onmiddellijk advies, consult of toeleiding naar behandeling. Ook al worden fysieke contacten sterk beperkt, de intakes en gesprekken gaan verder door via telefoon of videogesprek.
 • https://psychiatrischexpertiseteam.be/
 • PET organiseert volgende webinars: 
  • 2 verdiepende webinars:

    

   - Hoe als zorgverlener omgaan met psychisch kwetsbare mensen? (11/06/2020)

   - Hoe mensen motiveren die moeilijk te motiveren zijn? (25/06/2020)

    

   Deze webinars zijn telkens online-vormingen van 2 uur gericht op hulpverleners uit de zorg- en welzijnssector zoals verzorgenden, maatschappelijk werkers, huisartsen, verpleegkundigen, ... die enerzijds op zoek zijn naar meer theoretische achtergrond over bepaalde thema’s en anderzijds naar meer praktijkgerichte ondersteuning.

   - Hoe als zorgverlener omgaan met psychisch kwetsbare mensen? (11/06/2020 —> 13u-15u)

    

   Inhoud:

    

   Binnen ons werk als eerstelijnswerker worden we steeds meer en meer geconfronteerd met mensen met psychische moeilijkheden. Soms zijn wij ook de enigen waar onze cliënten mee in contact komen. Om die reden hebben we vaak zo een belangrijke alarmbelfunctie.

   Maar vanaf wanneer spreken we over een psychisch probleem? Hoe kunnen we dit detecteren en hoe kunnen we hier het beste als zorgverlener mee omgaan. Vragen zoals: ‘Is het nu niet kunnen of niet willen?’ worden beantwoord. Tijdens dit webinar proberen we de theorie te koppelen aan de praktijk.

    

   Na deze vorming weet u:

    

   - Wat psychische kwetsbaarheid is en hoe deze ontstaat

   - Hoe u dit op de best mogelijke manier kan detecteren en mee omgaan

   - Welke “fouten” u zeker niet mag maken

    

   Kostprijs: 10 euro

    

   Inschrijven: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-nnDo7OXQ5GlkY1yGfQHVg

    

   - Hoe mensen motiveren die moeilijk te motiveren zijn? (25/06/2020 —> 13u-15u)

    

   Inhoud:

    

   Motivatie tot verandering is aangewezen in ons werk met cliënten. Niet iedereen is echter altijd even gemakkelijk te motiveren. Het is als zorgverlener dan ook belangrijk dat we over de juiste vaardigheden beschikken om een proces van verandering op gang te brengen. Opnieuw brengen we de theorie tot de praktijk.

    

   Na deze vorming kan u:

    

   - Het motivationeel proces beter begrijpen

   - Ingrijpen op de motivatie van de cliënt

   - Een kritische zelfreflectie maken als hulpverlener

    

   Kostprijs: 10 euro

    

   Inschrijven: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_hVuSWZUhTu6bE-ZLg26IfA

Indien volzet, kunt u contact opnemen met bart.desaeger@cgg.be.

Info vanuit Expertisecentrum kraamzorg 'De Wieg'

 • Expertisecentrum kraamzorg 'De Wieg' informeert over het aangepaste aanbod: klik hier.
 •  
 • Tot en met de zomer zullen we alle perinatale netwerken moeten annuleren wegens de CORONA-maatregelen. Zoals aangekondigd , bieden we jullie graag een alternatief aan. We zullen in mei en juni WEBINARS organiseren waarop jij en je collega’s kunnen aansluiten . De timing is wat krap, maar het was wat werk om alles georganiseerd te krijgen. pdf bestandprogramma webinars mei en juni 2020 ECK DE WIEG WE40.pdf (163 kB).

Info cohortzorg thuisverpleging en gezinszorg

 • Intussen worden er vanuit de verpleegkundigen en diensten gezinszorg voorbereidingen getroffen om de cohortzorg in de regio op te starten.
  Cohortzorg houdt in dat een vaste equipe verzorgenden en een vaste equipe verpleegkundigen exclusief instaan voor de zorg en ondersteuning bij personen die besmet zijn met COVID-19 of door de (huis)arts als potentieel besmet beschouwd worden. Andere verzorgenden/verpleegkundigen die géén deel uitmaken van de equipes voor (mogelijke) covid-19 cliënten nemen de zorg op voor cliënten die niet (mogelijk) besmet zijn.
  Er werd alvast een taskforce (voor Vlaanderen) opgestart. Van zodra er heldere afspraken zijn, worden we hiervan op de hoogte gebracht.
 • Bericht team Thuiszorg van het Agentschap Zorg en Gezondheid (inclusief aanmelding patiënten en contactgegevens)

 

Info vanuit diensten maatschappelijk werk West-Vlaanderen:

Hulp bij huiselijke spanningen tijdens de corona-crisis:

Meer info vindt u hier: Huiselijke geweld

Info vanuit Regionale Psychologenkring Brugge-WE40-Oostkust

 

 • De Coronacrisis treft ons allen. Zeker in deze moeilijke periode is psychologische begeleiding noodzakelijk. Aanvullend op het aanbod dat de ELZ Brugge eerder deze week al kenbaar maakte, neemt de Regionale Psychologenkring Brugge-WE40-Oostkust het initiatief om gratis ondersteuning te bieden voor mensen die in de zorg werken. 
  De druk op artsen, verpleegkundigen, en ook begeleiders van leefgroepen, woonzorgcentra, enz. is zeer groot. Naast de hoge werkdruk weegt de noodzaak om te blijven werken in hun organisatie zwaar door, ondermeer omdat hierdoor telkens het risico op besmetting in hun eigen gezin wordt verhoogd. Dit zal de komende periode alleen maar toenemen. Ziekenhuizen hebben vaak al een intern beleid om hun medewerkers te ondersteunen, maar andere sectoren uit de zorg veel minder.
  Het aanbod zal bestaan uit drie gratis online- of telefoongesprekken voor zorgverleners. We sluiten ons hiermee aan bij het initiatief van Zorgnet waar de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen aan meewerkt. Iets meer dan 25 psychologen zijn nu al bereid om zich hiervoor te engageren. Zij doen dit uit solidariteit met iedereen die op dit moment in de frontlinie staat. Hun gegevens zijn te vinden op de site van de Regionale Psychologenkring: www.psychologenkringbrugge.be
  Wij hopen op deze manier ons steentje te kunnen bijdragen om deze lastige periode draaglijk te houden.
  Met vriendelijke groet,
  Namens de Regionele Psychologenkring Brugge - WE40 – Oostkust,
  Ivo Opstaele – Hannes Verdru – Bernard van Steenkiste – Barbara Delagrange – Annemarie Makay

 

Info vanuit vrij CLB Houtland (Torhout - Zedelgem - Ichtegem - Koekelare - Kortemark - Ruddervoorde - Lichtervelde - Zwevezele):

 • CLB-aanbod Paasvakantie

  • De CLB-chat is tijdens de Corona crisis 4 dagen per week (ma-do) van 14.00 tot 21.00 uur paraat voor leerlingen en ouders. Ook tijdens de Paasvakantie. 
  • Vrij CLB Houtland voorziet tijdens de Paasvakantie (m.u.v. Paasmaandag) een telefoonpermanentie via ons nummer 050 / 23 15 17. Beeldbellen of chatten kan ook. 

Eerstelijnspsychologische functie Noord West-Vlaanderen:

 • Ter preventie van Covid19-besmetting voeren de eerstelijnspsychologen en orthopedagogen geen ambulante consultaties meer uit. Om ervoor te zorgen dat er voldoende zorgcontinuïteit is, wordt er verder gewerkt met videoconsult en online begeleiding. U kan, zoals voorheen, verwijzen voor lichte angsten, depressiviteit en alcoholproblemen.
  Ook voor onlinebegeleiding is een correcte verwijsbrief noodzakelijk. Zonder deze verwijsbrief kunnen we geen tarief hanteren van 11.20 euro of 4 euro (bij verhoogde terugbetaling).
  ELP die online hulpverlening aanbieden is momenteel enkel mogelijk in de eerstelijnszones Brugge, Oostende-Bredene, Oostkust en WE40.
  Aanmeldingen gebeuren, zoals steeds, via het secretariaat op het nummer 0485 00 70 36. 
  www.eerstelijnspsycholoognwvl.be (FOLDER)

Info vanuit KNWV (kinesitherapeuten):

 • Vragen van kinesitherapeuten naar beschermingsmateriaal, mondmaskers (de 2 soorten), handgels en ontsmettingsmiddelen mogen verstuurd worden info@knwv.be.

Info vanuit NPTV (Nederlandstalig Platform voor Thuisverpleegkundigen): mondmaskers voor thuisverpleging

Info vanuit Vlaams Instituut voor de eerste lijn (VIVEL):

 • VIVEL lanceert vandaag zijn digitaal communicatieplatform.  Hierop kunnen eerstelijnsmedewerkers, gezondheidsprofessionals en lokale besturen intersectorale goede ideeën en initiatieven in verband met Corona delen en leren van en met elkaar! Samen staan we sterker!
  www.vivelverbindt.be

Info vanuit de apothekers: Ontsmettingsalcohol

 • Via de apothekers krijgen wij bericht dat elke apotheek (ook de ziekenhuisapotheek) opnieuw (voldoende) ethanol 96vv% (ontaard met 1.5% ether) kan bestellen bij de stokerijen en hieruit ontsmettingsalcohol (75vv%) en/of alcoholgel kan aanmaken.
  Als u tekorten van deze ondervindt, dient u zich gewoon te wenden tot uw lokale apotheker. 
  => Dit aanbod is enkel geldig voor zorgverstrekkers met RIZIV-nummer
  => Bericht aan de apothekers: als u praktische vragen hieromtrent kan u contact opnemen met apr. Matthias Donckerwolcke (cluster gezondheidszorg binnen ELZ WE40) 050/788 559 of info@apotheekdonckerwolcke.be of via de Westvlaamse: 051 69 11 20.
  => Wettelijke regeling: Het ministerieel besluit hiervoor is op 20/03/20 in het Staatsblad verschenen, het FOF (douane) schorst de accijnzen op het FAGG heeft het productieproces goedgekeurd. De reglementering is van kracht voor de komende 6 maanden.

Aanbod CAW:

Info voor mantelzorgers:

 • Richtlijnen voor mantelzorgers: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnen%20Corona_mantelzorg%2020200319.pdf
 • Waar kan ik een erkenning als mantelzorger krijgen?
  Naar aanleiding van de Coronacrisis stelde de overheid een aantal voorwaarden, ook naar bezoekers van bewoners van woonzorgcentra. De woonzorgcentra hebben standaard de deuren gesloten voor externe bezoekers.
 • Er ontstond echter verwarring rond deze richtlijn, waarbij vermeld werd dat ‘geregistreerde mantelzorgers’ onder bepaalde voorwaarden zouden toegelaten worden. Er bestaat echter geen officiële registratie als mantelzorger. Er kunnen dus nergens attesten verkregen worden dat je inderdaad de mantelzorger van iemand bent. Ook via Samana kan je je niet registreren als mantelzorger.
  In de richtlijn verwijst men naar de woonzorgcentra die zelf kunnen registreren wie mantelzorger is van iemand. 
  Heb je vragen rond de voorwaarden over bezoek aan jouw naaste die in een woonzorgcentrum opgenomen is, neem dan rechtstreeks contact op met het woonzorgcentrum.

Info vanuit WINGG:

 • Je kan zoals voorheen bij ons terecht met allerlei vragen over kinderen en jongeren die problemen hebben op vlak van geestelijke gezondheid.

  • In urgentiesituaties (levensbedreigend, onmiddellijke hulp nodig) verwijzen we nog steeds door naar spoeddiensten van de algemene ziekenhuizen, politie, ambulance of EPSI (enkel +15 jaar).
  • Bij crisissituaties (niet-levensbedreigend) vragen we om eerst na te gaan of reeds betrokken partners de crisis mee kunnen helpen opvangen.
   Enkel indien de crisisvraag de expertise en draagkracht van het bestaande netwerk overstijgt, kan er gebeld worden naar het Crisismeldpunt Minderjarigen West-Vlaanderen (050/33.77.40).
   De crisismeldpuntmedewerker zal in samenspraak met u bekijken welke hulp aangewezen is. Als aanmelder breng je minstens de ouders en de jongere op de hoogte van de aanmelding. De volgende stappen zullen door de meldpuntmedewerker samen met u bekeken worden:

1. Vraagverheldering

2. Bevraging toestemming ouders en kind/jongere

3. Crisisconsult en/of toe leiden naar mobiele hulp, dagbehandeling of crisisopname.

 • In zorgwekkende situaties (niet crisis) kan je terecht bij Crosslink met vragen over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) probleem op vlak van geestelijke gezondheid. Neem zeker ook contact met ons op wanneer je geconfronteerd wordt met cliënten die psychische klachten vertonen ten gevolge van deze crisis. Wij zorgen voor onmiddellijk advies, consult of toeleiding naar behandeling. Ook al worden fysieke contacten sterk beperkt, de gesprekken gaan verder door via telefoon of videogesprek:
 • Voor Noord-West-Vlaanderen (tot 16 jaar) bereikbaar op 051/69.10.60 op ma/di/vrij van 10u30 tot 12u30.
 • Voor Noord-West-Vlaanderen (vanaf 16 jaar) via PET, zie contactgegevens op https://psychiatrischexpertiseteam.be/

Voor behandelingen kan je nog steeds terecht bij de partners in de ambulante (CGG, CAR, drughulpverlening), de mobiele (WINGG Care of WINGG Ampel) of de residentiële diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie, zij het dat ook zij hun fysieke aanbod beperken of aanpassen aan de huidige omstandigheden.

Info vanuit Zorggezind (koepelorganisatie voor de diensten gezinszorg):

Informatie voor burgers

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689
 • Voor vragen over economie : 0800/120.33

Daarnaast is er info te vinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

Informatie omtrent COVID-19 voor anderstaligen en slechthorenden: