Overzicht persoonlijk beschermingsmateriaal Eerstelijnszone Gent

De afgelopen maanden werden verschillende initiatieven opgezet om hulpverleners te voorzien van voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM). Om door het bos de bomen nog te blijven zien, geven we u hieronder de belangrijkste initiatieven mee.

Noodstock Eerstelijnszone Gent

In volle coronacrisis waren er grote tekorten aan materiaal. Stad Gent en Eerstelijnszone Gent sloegen de handen in elkaar om materiaal dat verzameld werd via donaties, te verdelen onder eerstelijns hulpverleners die in Gent werken. Indien u een accuut tekort aan beschermingsmateriaal ervaart en u kan op korte termijn niet zelf aan materiaal geraken (via de apotheek of medische groothandel), dan kan u een aanvraag doen via een formulier. Indien het door u aangevraagde materiaal beschikbaar is, zal u een e-mail krijgen met verdere instructies. Gebruik dit systeem enkel in nood. Het kan enkele dagen duren voordat u materiaal ontvangt (indien beschikbaar).

 

Aanbod PBM bij Oost-Vlaamse apothekers

De Oost-Vlaamse apothekersvereniging (KOVAG), publiceert regelmatig een lijst waarin wordt aangegeven welke apotheken welk materiaal voorhanden hebben. Dit vergemakkelijkt de zoektocht naar specifiek beschermingsmateriaal.

Leveringen Vlaamse en federale overheid

De hogere overheden hebben al verschillende leveringen gedaan voor organisaties en disciplines. Hulpverleners die in loondienst zijn, krijgen dit materiaal via hun werkgever. Bent u dus werkzaam in een organisatie, ziekenhuis, woonzorgcentrum,... ontvangt u via hen beschermingsmateriaal. Zelfstandigen krijgen hun PBM van deze hogere overheden via de gemeenten. Behoort u tot deze laatste groep, dan is onderstaande informatie van belang om te weten of en hoe u uw materiaal kan verkrijgen.

Hoe gebeurt de verdeling?

 • De verdeling van materiaal gebeurt op basis van domicilieadres. Woont u dus in een andere gemeente of woont u pas sinds 2018 in Gent, contacteer dan uw vorige gemeente.
 • Indien u in 2018, 2019 of 2020 van de schoolbanken kwam, zal er ook geen pakket op uw naam terug te vinden zijn.
 • Wij kregen niet van alle hulpverleners e-mailadressen of telefoonnummers, dus het is mogelijk dat wij u niet op de hoogte konden brengen van de levering.
 • Er zijn op verschillende tijdstippen leveringen geweest voor verschillende disciplines. We geven hieronder een opsomming en verdere uitleg.

Levering april

 • voor tandartsen, vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, funeraria en huisartsen
 • Dit betreft een noodlevering van mondmaskers (beperkte hoeveelheden)
 • De verdeling van deze levering is afgelopen.

Levering mei

 • Dit betreft een noodlevering van mondmaskers (beperkte hoeveelheden)
 • Voor verpleegkundigen* (+handgel), zorgkundigen*, kinesitherapeuten*, apothekers, psychologen, orthopedagogen, ergotherapeuten*, diëtisten, logopedisten, mondhygiënisten, audiciens*, podologen*, artsen-specialisten, vroedvrouwen*, tandartsen* (+FFP2 maskers) en ambulanciers (+handschoenen)
 • Disciplines waar een * bij staat kunnen zelf opzoeken of hun pakket in Gent ligt, u kan hiervoor deze link gebruiken.
 • Andere disciplines kunnen julie.vanbleu@elzgent.be contacteren om te vragen of hun pakket in Gent ligt. Vermeld daarbij duidelijk dat het over de levering van mei gaat.
 • Indien je alle bovenstaande info hebt gelezen en toch meent recht te hebben op een pakket maar het ligt niet in Gent, contacteer dan ook julie.vanbleu@elzgent.be met vermelding dat het om een levering van mei gaat.
 • Indien uw pakket in Gent ligt, kan u alle info hieronder terugvinden om dit af te halen. Vermeld ter plaatse duidelijk dat het nog om een levering van mei gaat.

Levering juni/juli

 • Dit betreft een strategische stock ter voorbereiding op nieuwe uitbraken
 • voor huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, thuisverpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen.
 • Het betreft een pakket met 400 handschoenen, 50 schorten, 1 bril, 1000 chirurgische mondmaskers (tandartsen: + FFP2 maskers)
 • Bovengenoemde disciplines kunnen nagaan of hun pakket in Gent ligt via deze link.
 • medewerkers in loondienst krijgen hun materiaal via hun organisatie.
 • verpleegkundigen die aangesloten zijn bij de VBZV krijgen hun materiaal via hun beroepsvereniging.
 • Indien je alle bovenstaande info hebt gelezen en toch meent recht te hebben op een pakket maar het ligt niet in Gent, contacteer dan julie.vanbleu@elzgent.be met vermelding dat het om een levering van juli gaat.

 

Afhalen materiaal in depot Stad Gent

Ga nooit zomaar naar het depot zonder dat je een e-mail kreeg van ons of je 'groen licht' hebt bij de bovenstaande pakketzoekers.

U kan uw pakket vanaf vrijdag 3 juli tot en met 31 augustus afhalen in een depot van Stad Gent. Dit is alle weekdagen open van 8u tot 15u30, maar is gesloten tijdens de week van de Gentse Feesten (20-24 juli). 
Adres: Vliegtuiglaan 5, 9000 Gent (Geef ZUIDDOKWEG in in uw GPS). 

WARME OPROEP om uw materiaal zoveel mogelijk op te halen vóór 17 juli. Het depot van de Stad Gent staat helemaal vol en moet zo snel mogelijk vrijgemaakt worden.
Breng zeker uw identiteitsbewijs mee.

Enkele aandachtspunten:

 • De pakketten van juni/juli meten 80cm x 40cm met daarin al het materiaal. Breng dus extra tassen mee als u met de fiets komt.
 • U kan ook pakketten van collega’s ophalen, mits vertoon van hun identiteitsbewijs (of kopie van). U kan ook uw eigen pakket door collega’s laten ophalen mits meegeven van uw identiteitsbewijs.
 • Indien u uw levering niet wenst op te halen, vragen we u om dit aan ons te laten weten. Zo kunnen wij het materiaal opnieuw herverdelen.