Overzicht persoonlijk beschermingsmateriaal Eerstelijnszone Gent

De afgelopen maanden werden verschillende initiatieven opgezet om hulpverleners te voorzien van voldoende persoonlijk beschermingsmateriaal (PBM). Om door het bos de bomen nog te blijven zien, geven we u hieronder de belangrijkste initiatieven mee.

Beschermingsmateriaal

Aanbod mondmaskers voor kwetsbare groepen

Voor kwetsbare groepen is het vaak niet evident in degelijke mondmaskers te voorzien. Om hier als eerstelijnszone aan tegemoet te komen stellen wij graag een aantal mondmaskers (chirurgische en een heel beperkte voorraad stoffen) ter beschikking van kwetsbare groepen binnen Gent.

Voor ons als eerstelijnszone is het moeilijk er voor te zorgen dat deze maskers terecht komen bij de mensen die hier het meest mee gebaat zijn. Om die reden roepen we graag jullie hulp in!

Graag verdelen we de maskers via alle organisaties, verenigingen, diensten,… binnen onze Eerstelijnszone die werken met kwetsbare groepen. Als actor op het werkveld zijn zij immers veel beter geplaatst in te schatten aan hoeveel en aan welke cliënten/patiënten/leden deze maskers het best bezorgd kunnen worden.

Werkt u als Gentse organisatie, vereniging, dienst,… met kwetsbare groepen binnen Gent en wenst u ons te helpen om kwetsbare mensen in mondmaskers te voorzien?  

Vul dan tegen ten laatste maandag 25 januari 2021 dit formulier in.

Nadien zullen wij een verdeling communiceren naar alle aanvragers. Indien het aantal aanvragen hoger is dan de stock, zullen we a rato naar beschikbaarheid verdelen.

We hebben er alle vertrouwen in dat het formulier op een solidaire manier wordt ingevuld zodat iedere partner een redelijk aandeel kan ontvangen.

Materiaal bedeling vanuit de Eerstelijnszone Gent 

Voor een aantal disciplines die eerder uit de boot vielen 

Vanuit de FOD volksgezondheid werd voor een aantal disciplines een strategische stock aan beschermingsmateriaal voorzien ter voorbereiding op een nieuwe mogelijke COVID uitbraak. Hierbij vielen echter een aantal disciplines uit de boot. Aan deze disciplines wordt vanuit de Eerstelijnszone en de Stad Gent een (gratis) pakket beschermingsmateriaal, bestaande uit 400 chirurgische mondmaskers en 1 pul handgel, aangeboden. Iedereen moet zich immers op een zo goed mogelijk wijze kunnen beschermen tijdens de beroepsactiviteiten!  Dit pakket wordt aangeboden aan volgende disciplines met werkingsgebied Gent:  

 • Apothekers 

 • Audiologen 

 • Diëtisten 

 • Ergotherapeuten 

 • Kinesitherapeuten 

 • Logopedisten 

 • Podologen 

 • Psychologen 

Behoort u tot 1 van deze disciplines, bent u werkzaam in Gent maar ontving u nog geen persoonlijk mailtje rond de ophaling van dit materiaal? Dan bent u vast nog niet geregistreerd op de sociale kaart waardoor wij u niet konden bereiken!  

De Eerstelijnszone Gent verzamelt in opdracht van de Vlaamse Overheid de contactgegevens van eerstelijnszorgverleners werkzaam in Gent en deelgemeenten. De contactgegevens van deze disciplines maakt ELZ Gent bekend op www.desocialekaart.be. Geef ons ook uw gegevens door zodat u kan vermeld worden in de databank. Het aanbieden van 1 databank die het gehele zorg- en welzijnslandschap van Vlaanderen in kaart brengt zal zeker een meerwaarde betekenen voor iedere betrokkene!    

De Sociale Kaart wordt gratis en zonder enig commercieel oogmerk aangeboden.  Uw gegevens worden uiteraard niet doorgegeven, tenzij hiervoor vooraf uitdrukkelijk de toestemming werd gegeven.  Als zorgverstrekker kunt u uw gegevens altijd verder aanvullen, corrigeren of verwijderen.   

Door het doorgeven van uw gegevens:  

 • Wordt u snel en makkelijk gevonden door cliënten en kunnen ook andere hulpverleners vlot naar u door verwijzen 

 • Kunnen wij als ELZ u beter op de hoogte houden rond info specifiek voor uw discipline of zoals nu het ophalen van beschermingsmateriaal.    

Indien u dit wenst kunt u zich via dit formulier registreren en kunnen wij ook voor u nog een pakket beschermingsmateriaal voorzien. Zodra u geregistreerd bent mag u heel binnenkort een mailtje van ons verwachten rond het ophalen van het materiaal! 

Voor welzijnsorganisaties met uitbraken 

Heeft u als welzijnsorganisatie te kampen met een covid-uitbraak en hierdoor nood aan extra beschermingsmateriaal? Vanuit de noodstock van de Eerstelijnszone Gent helpen wij u graag uit de nood! Neem hiervoor contact op met Julie Vanbleu (julie.vanbleu@elzgent.be) of 0473/72.33.91. 

Aanbod PBM bij Oost-Vlaamse apothekers

De Oost-Vlaamse apothekersvereniging (KOVAG), publiceert regelmatig een lijst waarin wordt aangegeven welke apotheken welk materiaal voorhanden hebben. Dit vergemakkelijkt de zoektocht naar specifiek beschermingsmateriaal.

Leveringen Vlaamse en federale overheid

De hogere overheden hebben al verschillende leveringen gedaan voor organisaties en disciplines. Hulpverleners die in loondienst zijn, krijgen dit materiaal via hun werkgever. Bent u dus werkzaam in een organisatie, ziekenhuis, woonzorgcentrum,... ontvangt u via hen beschermingsmateriaal. Zelfstandigen krijgen hun PBM van deze hogere overheden via de gemeenten. Behoort u tot deze laatste groep, dan is onderstaande informatie van belang om te weten of en hoe u uw materiaal kan verkrijgen.

Hoe gebeurt de verdeling?

 • De verdeling van materiaal gebeurt op basis van domicilieadres. Woont u dus in een andere gemeente of woont u pas sinds 2018 in Gent, contacteer dan uw vorige gemeente.
 • Indien u in 2018, 2019 of 2020 van de schoolbanken kwam, zal er ook geen pakket op uw naam terug te vinden zijn.
 • Wij kregen niet van alle hulpverleners e-mailadressen of telefoonnummers, dus het is mogelijk dat wij u niet op de hoogte konden brengen van de levering.
 • Er zijn op verschillende tijdstippen leveringen geweest voor verschillende disciplines. We geven hieronder een opsomming en verdere uitleg.

Levering april 2020

 • voor tandartsen, vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, funeraria en huisartsen
 • Dit betreft een noodlevering van mondmaskers (beperkte hoeveelheden)
 • De verdeling van deze levering is afgelopen.

Levering mei 2020

 • Dit betreft een noodlevering van mondmaskers (beperkte hoeveelheden)
 • Voor verpleegkundigen* (+handgel), zorgkundigen*, kinesitherapeuten*, apothekers, psychologen, orthopedagogen, ergotherapeuten*, diëtisten, logopedisten, mondhygiënisten, audiciens*, podologen*, artsen-specialisten, vroedvrouwen*, tandartsen* (+FFP2 maskers) en ambulanciers (+handschoenen)
 • Disciplines waar een * bij staat kunnen zelf opzoeken of hun pakket in Gent ligt, u kan hiervoor deze link gebruiken.
 • Andere disciplines kunnen julie.vanbleu@elzgent.be contacteren om te vragen of hun pakket in Gent ligt. Vermeld daarbij duidelijk dat het over de levering van mei gaat.
 • Indien je alle bovenstaande info hebt gelezen en toch meent recht te hebben op een pakket maar het ligt niet in Gent, contacteer dan ook julie.vanbleu@elzgent.be met vermelding dat het om een levering van mei gaat.
 • Indien uw pakket in Gent ligt, kan u alle info hieronder terugvinden om dit af te halen. Vermeld ter plaatse duidelijk dat het nog om een levering van mei gaat.

Levering juni/juli 2020

 • Dit betreft een strategische stock ter voorbereiding op nieuwe uitbraken
 • voor huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, thuisverpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen.
 • Het betreft een pakket met 400 handschoenen, 50 schorten, 1 bril, 1000 chirurgische mondmaskers (tandartsen: + FFP2 maskers)
 • Bovengenoemde disciplines kunnen nagaan of hun pakket in Gent ligt via deze link.
 • medewerkers in loondienst krijgen hun materiaal via hun organisatie.
 • verpleegkundigen die aangesloten zijn bij de VBZV krijgen hun materiaal via hun beroepsvereniging.
 • Indien je alle bovenstaande info hebt gelezen en toch meent recht te hebben op een pakket maar het ligt niet in Gent, contacteer dan julie.vanbleu@elzgent.be met vermelding dat het om een levering van juli gaat.

Levering december 2020

 • Dit betreft een strategische voorraad aan beschermingsmateriaal voor de ambulante zorg. Dit voor hulp- en zorgverleners die bij de bedeling in juni niet mee opgenomen waren.  
 • Voor beroepen met nauw contact met de patiënt worden 500 chirurgische mondmaskers, 500 handschoenen, 50 schorten en 1 beschermingsbril voorzien. 
 • Voor beroepen waarbij nauw contact met de patiënt niet nodig is worden 500 chirurgische mondmaskers voorzien.
 • Bovengenoemde disciplines kunnen materiaal aanvragen via deze link! Deze bedeling gaat uit van de  FOD Volksgezondheid en staat dus los van de Eerstelijnszone Gent.

Afhalen materiaal in depot Stad Gent

Ga nooit zomaar naar het depot zonder dat je een e-mail kreeg van ons of je 'groen licht' hebt bij de bovenstaande pakketzoekers.

U kan uw pakket vanaf vrijdag 3 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 afhalen in een depot van Stad Gent. Dit is alle weekdagen open van 8u tot 15u30, maar is gesloten tijdens de week van de Gentse Feesten (20-24 juli 2020). 
Adres: Vliegtuiglaan 5, 9000 Gent (Geef ZUIDDOKWEG in in uw GPS). 

WARME OPROEP om uw materiaal zoveel mogelijk op te halen vóór 17 juli 2020. Het depot van de Stad Gent staat helemaal vol en moet zo snel mogelijk vrijgemaakt worden.
Breng zeker uw identiteitsbewijs mee.

Enkele aandachtspunten:

 • De pakketten van juni/juli meten 80cm x 40cm met daarin al het materiaal. Breng dus extra tassen mee als u met de fiets komt.
 • U kan ook pakketten van collega’s ophalen, mits vertoon van hun identiteitsbewijs (of kopie van). U kan ook uw eigen pakket door collega’s laten ophalen mits meegeven van uw identiteitsbewijs.
 • Indien u uw levering niet wenst op te halen, vragen we u om dit aan ons te laten weten. Zo kunnen wij het materiaal opnieuw herverdelen.