Overzicht persoonlijk beschermingsmateriaal Eerstelijnszone Gent

Bij nood of vragen rond beschermingsmateriaal kan u steeds contact opnemen met Julie Vanbleu (julie.vanbleu@elzgent.be)

Beschermingsmateriaal

Aanbod mondmaskers voor kwetsbare groepen

Voor kwetsbare groepen is het vaak niet evident in degelijke mondmaskers te voorzien. Om hier als eerstelijnszone aan tegemoet te komen stellen wij graag een aantal mondmaskers (chirurgische en een heel beperkte voorraad stoffen) ter beschikking van kwetsbare groepen binnen Gent.

Voor ons als eerstelijnszone is het moeilijk er voor te zorgen dat deze maskers terecht komen bij de mensen die hier het meest mee gebaat zijn. Om die reden roepen we graag jullie hulp in!

Graag verdelen we de maskers via alle organisaties, verenigingen, diensten,… binnen onze Eerstelijnszone die werken met kwetsbare groepen. Als actor op het werkveld zijn zij immers veel beter geplaatst in te schatten aan hoeveel en aan welke cliënten/patiënten/leden deze maskers het best bezorgd kunnen worden.

Werkt u als Gentse organisatie, vereniging, dienst,… met kwetsbare groepen binnen Gent en wenst u ons te helpen om kwetsbare mensen in mondmaskers te voorzien? 

Vul dan dit formulier in.

We hebben er alle vertrouwen in dat het formulier op een solidaire manier wordt ingevuld zodat iedere partner een redelijk aandeel kan ontvangen.