Overzicht werkgroepen ELZ RupeLaar

In het najaar van 2020 starten er 4 werkgroepen bij Eerstelijnszone RupeLaar. De werkgroepen starten op in functie van het actieplan 2021. 

Werkgroep 1: de zorgaanbieders van ELZ RupeLaar leren elkaar en elkaars aanbod beter kennen via de aangeboden fora door de ELZ.

Werkgroep 2: de zorgaanbieders beschikken over de kennis en vaardigheden om gebruik te maken van de sociale kaart (SOKA), ze zijn zich meer bewust van het belang ervan en zijn op de hoogte van de eigen verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van de gegevens.

Werkgroep 3: meer inwoners zijn geïnformeerd over de werking van de ELZ.

Werkgroep 4: GBO.