Participate! Alles over opgroeien met autisme

  • 23 november 2020

Participate! werd opgericht op 15 november 2006 met de steun van Mobistar.

De samenwerking tussen de acht Referentiecentra Autisme en de twee grote ouderverenigingen groeide uit tot een uniek project op nationaal niveau.

De vzw stelt zich tot doel de levenskwaliteit van mensen met autisme en hun familie te verbeteren door informatie over autisme te verstrekken, hulpmiddelen te ontwikkelen voor vorming en sensibilisering.

Participate-autisme.be wil een referentie zijn voor iedereen die op zoek is naar duidelijke informatie over autisme. Een wetenschappelijk comité dat het hele project begeleidt, staat in voor de aanlevering en de juistheid van de informatie.

Het project wil in de eerste plaats de ouders actief bij de opvoeding van hun kind betrekken door hen informatie en concrete hulpmiddelen te bieden enerzijds en door hen te laten delen in de ervaringen van andere ouders anderzijds.

Kinderen met autisme ontwikkelen zich anders en communiceren anders. Wanneer je op de één of andere manier met zo'n kind te maken krijgt, is begrijpen en weten het allerbelangrijkste. Informatie is dan ook essentieel om een kind met autisme te kunnen begrijpen en begeleiden.

Meer info via https://www.participate-autisme.be/nl/index.cfm