Netwerk tegen Armoede bestaat 20 jaar.

Het netwerk tegen Armoede bouwt als enige armoedeorganisatie zijn werking op de unieke kennis en ervaring van mensen in armoede.
De 61 lokale verenigingen slaan de handen in mekaar door mensen in armoede het woord te laten nemen met als uiteindelijke doel armoede te bannen. Met de visie waarbij mensen in armoede als gelijkwaardige partners en als belangrijkste experts in armoedebestrijding worden beschouwd, werken ze samen om armoede en sociale uitsluiting terug te dringen.

De verenigingen werken volgens 6 criteria, die gelden als criterium om erkend te worden door de Vlaamse overheid en zijn beschreven in het Decreet betreffende de armoedebestrijding:

  1. Armen verenigen zich
  2. Armen het woord geven
  3. Werken aan maatschappelijke emancipatie
  4. Werken aan maatschappelijke structuren
  5. Dialoog en vorming
  6. Armen blijven zoeken

Naar aanleiding van hun 20 jaar bestaan organiseerden zij een congres, dat je kan herbekijken op hun website.

Meer informatie over Netwerk tegen Armoede en de verenigingen in jouw buurt kan je terugvinden op www.netwerktegenarmoede.be.

Video's