HerstelAcademie Halle-Vilvoorde

De HerstelAcademie voorziet een open cursusaanbod rond diverse thema’s die te maken hebben met mentaal welzijn. De cursussen zijn kortlopend en worden begeleid door een professional en een ervaringswerker, waarbij de nadruk ligt op samen leren.

Het is hun missie om zoveel mogelijk mensen te helpen om talenten en krachten te ontdekken en deze in te zetten voor persoonlijk herstel en persoonlijke groei.

De HerstelAcademie richt zich in de eerste plaats tot iedereen die wil werken aan zijn herstel. Daarnaast staat het aanbod open voor elke geïnteresseerde burger die hieraan wil bijdragen: naasten, vrienden, familieleden en (toekomstige) hulpverleners.

Voel je welkom om aan te sluiten bij één van de cursussen.

Inschrijven kan via de website, via mail (hallevilvoorde@herstelacademie.be) of telefonisch op het nummer 0488 20 77 06.

Voor meer info kan je terecht op de website Halle-Vilvoorde - HerstelAcademie.