Partner in de kijker: de mantelzorgverenigingen

  • 22 juni 2021

Mantelzorgers, helden van de zorg!

 

Op 23 juni is het de Dag van de Mantelzorg, oftewel de dag waarop we iedereen die zorgt voor een ander extra in de bloemetjes zetten. In Vlaanderen zijn er meer dan 600.000 mantelzorgers. Dit zijn allemaal mensen die zorgen voor een dierbare. Dit kan een broer, een partner, een kind, een ouder, een vriend of een buur zijn. Je bent mantelzorger als je op regelmatige basis voor iemand zorgt die extra zorg nodig heeft omwille van ziekte, handicap, psychische kwetsbaarheid, ouderdom of een verslavingsproblematiek. Als mantelzorger heb je een sociale en affectieve band met deze persoon. Mantelzorg is dus geen beroep of iets dat je moet aanvragen. Het is iets waar je in rolt. Misschien ontdek je nu tijdens het lezen van dit artikel wel dat je al jaren mantelzorger bent? 

 

In Vlaanderen zijn er zes erkende mantelzorgverenigingen (Coponcho, Liever Thuis LM, Okra-Zorgrecht, Ons Zorgnetwerk, Samana en Steunpunt Mantelzorg). Bij hen kan je gratis terecht voor infosessies en praatgroepen. Daarnaast kan je bij hen ook terecht voor vragen en/of een luisterend oor.

 

Kan ik als mantelzorger een attest of statuut aanvragen? 

Sinds september 2020 bestaat er het federale mantelzorgstatuut. Je kan dit via het ziekenfonds van de mantelzorger aanvragen. Voor meer informatie neem je contact op met jouw ziekenfonds. 

 

Ik heb gehoord dat er een mantelzorgpremie bestaat, wat is dat? 

De mantelzorgpremie of het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een premie van de Vlaamse Sociale Bescherming. Het is een premie die gaat naar de zorgvrager en dus, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, niet naar de mantelzorger zelf. Je kan in overleg met de zorgvrager wel beslissen om de premie te gebruiken om een aantal van jouw kosten als mantelzorger te vergoeden. Om na te gaan of de persoon voor wie je zorgt recht heeft op deze premie neem je contact op met de dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds. 

 

Kan ik als mantelzorger een gemeentelijke premie aanvragen? 

Gemeenten hebben ook de mogelijkheid om gemeentelijke premies aan te bieden. Deze premies kunnen ze aanbieden aan de mantelzorger zelf, maar ook aan de persoon die zorg nodig heeft. 

Beernem voorziet een thuiszorgpremie. Dit is een premie van 20 euro per maand die naar de zorgvrager gaat. Een belangrijke voorwaarde is wel dat de zorgvrager ook recht moet hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Voor meer informatie en het aanvragen van de premie kan je terecht bij het sociaal huis (Tel: 050 78 82 40). 

In Oostkamp heb je als inwoner recht op een mantelzorgpremie als je zorgt voor een inwonende ouder, grootouder of een persoon met een handicap ouder dan 21 jaar die voldoet aan een aantal voorwaarden. Het bedrag van de premie hangt af van de leeftijd en de verwantschap van de zorgvrager. Voor meer informatie en het aanvragen van de premie kan je terecht bij het loket Welzijn (Tel: 050 819 960). 

Jabbeke voorziet een aanvullende toelage mantel- en thuiszorg van 15 euro per maand voor inwoners die recht hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Een bijkomende voorwaarde is dat je ook recht moet hebben op een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Voor meer informatie en het aanvragen van de toelage kan je terecht bij het OCMW van Jabbeke (Tel: 050 81 01 80).

In Zedelgem heb je als mantelzorger die zorgt voor een inwoner van Zedelgem recht op een mantelzorgpremie van 30 euro per maand. Een belangrijke voorwaarde is dat de zorgvrager nog thuis woont en recht heeft op een zorgbudget van de Vlaamse Sociale Bescherming. Voor meer informatie en het aanvragen van de premie kan je terecht bij het loket sociale dienst (Tel: 050 25 07 74).

 

Samenwerking binnen de eerstelijnszone: binnen eerstelijnszone WE40 (ELZ WE40) vinden heel wat partners die actief zijn in zorg en welzijn uit de regio Beernem, Oostkamp, Zedelgem en Jabbeke elkaar. Ze zetten samen in op een toegankelijke en kwalitatieve zorg. Het ondersteunen van mantelzorgers staat hoog op de agenda. Samen met alle betrokkenen uit zorg en welzijn, maakt de eerstelijnszone hier werk van. Zo wordt er onder andere nauw samengewerkt met de intergemeentelijke preventiewerker en maken we plannen om het aanbod in onze regio toegankelijker te maken.

Nog vragen? De verschillende mantelzorgverenigingen hebben een mantelzorglijn beschikbaar.  Mantelzorgers kunnen via deze weg vragen stellen over hun mantelzorgsituatie en vinden er een luisterend oor. Mantelzorgers hoeven geen lid te zijn van de mantelzorgvereniging om van deze service gebruik te maken.  

 

Coponcho: 02/515 02 63 - www.coponcho.be 

Liever Thuis LM: 02/542 87 09 - www.lieverthuislm.be 

Okra Zorgrecht: 02 246 57 72 www.okra.be 

Ons Zorgnetwerk: 016/24 49 49 www.onszorgnetwerk.be 

Samana: 078/15 50 20 www.samana.be 

Steunpunt Mantelzorg: 02/515 04 42 www.steunpuntmantelzorg.be  

 

Algemene info over mantelzorg vind je op www.mantelzorgers.be  

 

Auteur: Sarah Van den Bogaert