Partner in de kijker: Ergotherapie

  • 27 oktober 2021

Ergotherapeuten in Vlaanderen krijgen vaak de vraag; Wat is ergotherapie? Een pasklaar antwoord is moeilijk door de diversiteit van het beroep. Elke ergotherapeut kan deze vraag anders invullen binnen de setting of doelgroep waarvoor zij werken. Deze diversiteit maakt het een heel rijk en boeiend beroep.

 

Algemeen kunnen we stellen dat de essentie van ergotherapie is: mensen van alle leeftijden helpen die een beperking of probleem ondervinden bij het dagelijks handelen. De beperking kan een verschillende oorzaak hebben; aangeboren of niet-aangeboren, door ongeval, ziekte of ouderdom en kan van verschillende aard zijn (fysiek, psychisch, cognitief, ……).

De oplossingen of het advies die we aanreiken kan een verandering van methode zijn, het gebruik van een hulpmiddel of aanpassing van de ruimte.

 

Een ergotherapeut is flexibel en creatief in het zoeken naar deze aangepaste oplossingen waardoor de cliënt een bepaalde graad van zelfstandig handelen kan bekomen.

 

Het doel van de therapie is iemand opnieuw te leren of beter te laten functioneren. Dit binnen alle domeinen van het leven; zelfzorg, werk, school, vrije tijd. Hierbij stellen we onze cliënt centraal. De cliënt (en zijn netwerk) bepaalt zelf waaraan hij/zij wil werken, welke doelen hij/zij graag wil bereiken en vooral; wat voor hen belangrijk is in het leven.

 

Dit doen we door middel van advies en therapie/trainingssessies.

 

Idealiter gaat onze therapie door binnen de omgeving en context waar het probleem die de cliënt ervaart, zich stelt. Dit kan de thuisomgeving van de cliënt zijn maar ook het werk, op school, …

 

De meeste ergotherapeuten in Vlaanderen zijn tewerkgesteld binnen de intramurale zorginstellingen. Meer en meer ergotherapeuten vinden ook de weg naar de thuiszorg, al dan niet vanuit een zelfstandige praktijk of vanuit een dienst.

 

Hoe komt u nu terecht bij een ergotherapeut?

Dit kan op doorverwijzing van de huisarts of specialist. Bijvoorbeeld, na een ziekenhuisopname kan de ergotherapeutische of functionele revalidatie thuis verdergezet worden. Voor sommige van deze interventies bestaat er een terugbetaling door het RIZIV. Ook sommige ziekenfondsen hebben een teruggave voor ergotherapie in hun aanvullende verzekering.

Meer over deze terugbetaling door het RIZIV kun je vinden op hun website:

https://www.riziv.fgov.be/

 

Indien je een hulpvraag hebt kan je ook zelf de stap maken en een ergotherapeut contacteren om ergotherapie op te starten voor jezelf of iemand uit je netwerk. Op de website van Ergotherapie Vlaanderen, de beroepsvereniging, vind je de erkende ergotherapeuten in jouw buurt terug:

https://www.ergotherapie.be/NL/zoek-ergotherapeut

 

 

Op woensdag 27 oktober is het World OT DAY ofwel wereld ergotherapie dag. Het thema van die dag is ‘Belong, be you’. Met deze slogan willen ergotherapeuten wereldwijd het verschil maken en benadrukken dat iedereen, met eender welke mogelijkheden of beperking zichzelf kunnen zijn.

 

 

Joan Van Waeleghem

 

Ergotherapeut werkzaam in vzw Ter Muiden Oedelem en vzw Unie-K Ons Erf

Zelfstandig ergotherapeut in bijberoep