Partner in de kijker: Heidehuis vzw

 • 22 februari 2022

Heidehuis vzw

Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen

Het palliatief netwerk staat in voor de uitbouw van de palliatieve zorg in de regio. Hiervoor wordt samengewerkt met professionelen van de palliatieve supportteams van de ziekenhuizen en de woonzorgcentra.

Het palliatief netwerk heeft de ambitie de ruime bevolking te informeren rond wat palliatieve zorg is en hoe deze georganiseerd wordt. Scholen, organisaties en verenigingen kunnen bij ons terecht met vragen naar informatie, voordrachten of vorming.

Er is een uitgebreid vormingsprogramma voor professionele hulpverleners. Actuele info vindt u op onze website: www.heidehuis.be. Naast ons eigen aanbod gaan wij ook graag op zoek naar een antwoord op de specifieke vormingsvragen vanuit een woonzorgcentrum, een instelling voor mensen met een beperking, ziekenhuizen, scholen…

In de kijker:

 • Nieuw nazorgproject: Omwarming – Samen afscheid nemen
 • Palliatief Dagcentrum
 • Palliatieve Zorg Thuis
 • Palliatieve Zorgeenheid De Vlinder
 • Vrijwilligerswerk bij Heidehuis vzw

 

Nieuw nazorgproject: Omwarming - Samen afscheid nemen

omwarming

Het nazorgproject ‘Omwarming – Samen afscheid nemen’ van Heidehuis vzw wil er zijn voor al wie onlangs iemand heeft verloren. We willen ervoor zorgen dat ze dit verlies niet alleen hoeven te dragen. We hebben voor hen een vrijblijvend en uiteenlopend aanbod:

 • Informatiemomenten rond rouw
 • Lotgenotencontacten voor verschillende doelgroepen
 • Herdenkingsmomenten voor nabestaanden van patiënten begeleid door het netwerk palliatieve zorg
 • Inloopmomenten voor en door lotgenoten
 • Schrijfgroep over verlies

Meer info:

Omwarming op onze website: https://heidehuis.be/content/omwarming-samen-afscheid-nemen-hh. Je kan ons contacteren via omwarming@heidehuis.be.

 

Palliatief dagcentrum

Het Palliatief Dagcentrum Heidehuis biedt aan mensen met een progressief ongeneeslijke ziekte de kans om één of meerdere dagen per week in een ontspannende omgeving door te brengen.  

In het Heidehuis kunnen mensen elkaar in een huiselijke sfeer ontmoeten, relaxen, of deelnemen aan het activiteitenaanbod dat afgestemd is op de wensen van de aanwezige bezoekers. Naast verdiepende gesprekken en uitwisselen van ervaringen, behoren creatieve activiteiten, gezelschapsspelen, uitstapjes in de buurt, een relaxerend bubbelbad of een massage tot de mogelijkheden. ‘s Middags bereiden vrijwilligers een verzorgde maaltijd.

Wie een dag doorbrengt in het Heidehuis geniet van de ondersteuning van een volledig team. Naast een verpleegkundige, zetten gemotiveerde vrijwilligers zich in om iedereen een comfortabele en aangename dag te bezorgen. Er is ook een arts, logopediste en een psycholoog verbonden aan het dagcentrum.

 

Palliatieve Zorg Thuis

Veel mensen kiezen er voor om de laatste fase van hun leven in hun vertrouwde omgeving door te brengen. De equipe Palliatieve Zorg Thuis helpt dit mogelijk te maken.  

De vertrouwde huisarts en thuiszorgdiensten blijven hun centrale rol spelen. De PZT-equipe voegt daar gespecialiseerde hulp aan toe op vlak van pijn- en symptoomcontrole en psychosociale ondersteuning. Daarnaast kan de equipe het geheel van de zorg aan huis coördineren. De equipe bestaat uit verpleegkundigen, vrijwilligers, artsen en een psycholoog. De verpleegkundige van wacht is steeds bereikbaar.  

Palliatieve thuisbegeleiding is voor de patiënt kosteloos en kan eenvoudig aangevraagd worden na overleg met de huisarts.  

Voor meer info over de Palliatieve Zorg Thuis of om begeleiding aan te vragen, aarzel niet om contact op te nemen: 0478 20 51 11 (zorgcoördinator) of 0477 55 30 11 (wachtdienst). 

 

Palliatieve Zorgeenheid De Vlinder

De Vlinder wil een thuis vervangende afdeling zijn voor palliatieve patiënten bij wie thuis blijven tijdelijk of definitief niet langer haalbaar is. We bieden zowel kortopvang, om het zorgnetwerk tijdelijk te ontlasten, als zorg in de laatste levensfase.  

De Vlinder is een samenwerking tussen het Heidehuis vzw, AZ Sint-Jan Brugge – Oostende AV en AZ Sint-Lucas.  

Er is totaalzorg op maat, gericht op de noden en wensen van patiënten en hun naasten.  We streven naar maximale comfortzorg in alle aspecten: fysisch, psychosociaal en spiritueel.  We zijn pluralistisch.  

Het team bestaat uit artsen, verpleegkundigen, een psycholoog, een maatschappelijk werker, logistieke medewerkers en indien gewenst een moreel consulent of priester.  De vele vrijwilligers betekenen een meerwaarde voor de zorgen die we bieden op onze afdeling.

 

Vrijwilligerswerk bij Heidehuis vzw

Vrijwilligers zijn actief doorheen onze volledige werking. Vanuit een centrale vrijwilligerswerking rekruteren wij deze vrijwilligers. We leiden ze op zodat ze zich op de verschillende plaatsen kunnen inzetten voor de palliatieve bezoeker of patiënt én hun familie. Interesse om mee te werken? https://heidehuis.be/content/vrijwilligerswerk-heidehuis-hh.

 

Voor meer info en vragen:

Heidehuis vzw
Palliatieve Zorg Noord-West-Vlaanderen

 

Palliatief Netwerk

Palliatief Dagcentrum

Palliatieve Thuiszorg

Fazantendreef 11

8200 Sint-Michiels Brugge
info@heidehuis.be

050 40 61 50

 

www.heidehuis.be

www.facebook.com/heidehuis

 

Palliatieve Zorgeenheid De Vlinder

Spaanse Loskaai 1

8000 Brugge

palliatievezorgdevlindersfx@azsintjan.be

050 47 01 30