Partner in de kijker: Onbeperkt Samenleven met Oranje vzw

  • 20 december 2021

Een samenleving vol talent

Als organisatie zien we dat onze samenleving bruist van talent. Samen willen we deze talenten kansen geven en met elkaar verbinden. Hoe? Door connecties te leggen tussen de samenleving en personen met een (vermoeden van) beperking waarbij ingezet wordt op samenwerking, sensibilisering en intensieve ondersteuningstrajecten. Zo willen we ervoor zorgen dat iedereen op z'n eigen manier iets kan betekenen in de samenleving. Want, wij geloven onvoorwaardelijk in Onbeperkt Samenleven.

Om dit Onbeperkt Samenleven in praktijk om te zetten, engageren we ons om onze dienstverleningsaanbod zo goed mogelijk e optimaliseren en zetten we als organisatie hard in op sociaal ondernemerschap en innovatieve projecten. Zowel in onze reguliere werking als in onze nieuwe initiatieven staan verbinding centraal.

Samen met Covias willen we binnenkort in verschillende regio’s hubs of mobiele ruimtes creëren waar verbinding en ontmoeting kan ontstaan. Niet enkel voor mobiele professionelen, om zo het intersectoraal netwerk te versterken, maar ook voor iedereen uit de buurt. Om te kunnen keuvelen, elkaars talenten te ontdekken of om buurtbewoners beter te kunnen leren kennen. Onze ervaringen met Koffie en Wifi in de Sociale Kruidenier Zedelgem en het openstellen van onze ruimte in onze dagbesteding- en woondienst maken het meer dan duidelijk: verbinden werkt!

 

Ons beperkt aanbod

Naast ons aanbod woon- en dagbestedingsdiensten, bieden we met O'zon ook mobiele en ambulante ondersteuningen aan in Noord West-Vlaanderen. In elk deeltje van onze dienstverlening stellen we regionaal werken voorop. Onze mobiele diensten zijn als het ware verkenners die bewust kijken naar wat er leeft in onze samenleving om zo op de meest passende manier een antwoord te kunnen bieden. 

Maar daarnaast willen we vooral ook een gesprekspartner zijn. We vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen en minstens 1 stap vooruit geholpen kan worden. Niet enkel binnen onze eigen dienstverlening. We kijken verder dan onze neus lang is. 

 

Investeren in de toekomst

Om een antwoord te bieden op die vragen investeren we in de samenleving, in onze dienstverlening én in de toekomst. Daarbij staan creativiteit en flexibiliteit centraal. 

Niet enkel via ons eigen aanbod proberen we een antwoord te bieden.Ook als partner helpen we vaak mooie initiatieven mee verwezenlijken door onze expertise, dienstverlening en netwerk ter beschikking te stellen.  Zo ondersteunen we recent bijvoorbeeld vzw Huis Snello in het realiseren van hun initiatief: een cohousingproject voor jongvolwassenen met een (vermoeden van) beperking in Snellegem!

 

Heb je een vraag? Stel ze. We helpen je minstens 1 stap vooruit

Woondienst Zedelgem Oranje vzw                     

Fazantenlaan 93, 8210 Zedelgem                       

regiozedelgem@oranje.be                                   

050 20 87 60                                                     

 

Dagbesteding Zedelgem Oranje vzw

Fazantenlaan 93, 8210 Zedelgem

regiozedelgem@oranje.be

0476 98 32 54