Partner in de kijker: Psychiatrisch Expertiseteam (PET)

  • 19 mei 2021

Het Psychiatrisch Expertiseteam ondersteunt eerstelijnsactoren bij vroegdetectie en vroeginterventie van ernstige psychische problemen. Het is een initiatief van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen (volwassenen) en het Westvlaams Integrerend Netwerk Geestelijke Gezondheid (kinderen en jongeren).

 

Wanneer:

Je kan contact opnemen met het Psychiatrisch Expertiseteam wanneer je wordt geconfronteerd met een cliënt met een (vermoeden van een) geestelijk gezondheidsprobleem en je hieromtrent advies, ondersteuning bij verdere behandeling of breder overleg met verschillende actoren wil. Ook wanneer je een vroege interventie bij deze problematiek wil realiseren, een motiverend traject wil opstarten, aanklampende zorg wil uitbouwen of de cliënt wil doorverwijzen voor verdere gespecialiseerde zorg kan je ons inschakelen. Je kan ons tenslotte ook contacteren bij vragen naar vorming en deskundigheidsbevordering omtrent geestelijke gezondheid. Misschien ken je reeds de Piekuurtjes of (open) vormingen van het Psychiatrisch Expertiseteam?

 

Voor wie:

Het Psychiatrisch Expertiseteam werkt voor alle zorgaanbieders uit de brede eerste lijn: huisarts, thuiszorg, welzijn, CLB, GTB, Jeugdhulp, ... uit de regio Noord-West-Vlaanderen omtrent hun cliënten vanaf 14 jaar (adolescenten, volwassenen, ouderen). Het Psychiatrisch Expertiseteam heeft een bijzondere aandacht voor vroege interventie bij adolescenten en jongvolwassenen.

 

Wat mag je verwachten:

Na contactname staat het Psychiatrisch Expertiseteam in voor verschillende acties: onmiddellijk advies en consult, ondersteuning bij signaalherkenning en risicotaxatie, screening en indicatiestelling, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching, vroeginterventie en kortdurende behandeling, motivationeel gesprek en aanklampende zorg, toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, vorming en deskundigheidsbevordering.

 

Contact

Psychiatrisch Expertiseteam ELZ Brugge en WE40 (Beernem, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem) is elke werkdag bereikbaar van 9u30 tot 12u30 en van 13u tot 16u, behalve op woensdag en op vrijdagnamiddag. 050/44.67.70

 

 

Meer info:

Zie psychiatrischexpertiseteam.be