Partner in de kijker: Wit-Gele Kruis

  • 24 januari 2022

Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen wil personen de kans geven om zo lang mogelijk thuis verzorgd te worden in de beste omstandigheden. We staan voor een warme, kwaliteitsvolle en veilige totaalzorg, en dit in nauwe samenwerking met andere zorg- en welzijnspartners zegt Dhr. Willem Huyst, afdelingsverantwoordelijke Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen Afdeling Brugge.

  

We komen graag bij onze patiënten langs voor:

  • Wondzorgen

  • Verpleegtechnische zorgen (sondevoeding, bloedafnames, spoeling port-a-cath, …)

  • Diabeteszorg

  • Oncologische zorgen

  • Palliatieve zorgen

  • Hygiënische zorgen

 

Door onze verpleegexperten en referentieverpleegkundigen zijn wij in de mogelijkheid om elke zorgvraag, hoe uniek of complex deze ook is, te beantwoorden. We zorgen ervoor dat onze medewerkers voldoende ondersteund worden en ook regelmatig bijgeschoold worden. Onze thuisverpleegkundigen en zorgkundigen zijn er voor iedereen, ongeacht jouw leeftijd, geloofsovertuiging, mutualiteit, …  We zijn bovendien dag én nacht bereikbaar.  

We zetten sterk in op mensgerichte zorg. Hiervoor kregen we ook als eerste thuiszorgorganisatie wereldwijd het hoogst haalbare kwaliteitslabel (diamant), volgens de nieuwe Q-Mentum normen. Sinds kort zetten de Q-Mentum kwaliteitsnormen, die internationale auditoren gebruiken om de kwaliteits- en veiligheidscultuur van zorgorganisaties te screenen, sterker in op mensgerichte zorg. Ook het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen is ervan overtuigd dat door patiënten en mantelzorgers meer te betrekken in hun zorg de kwaliteit van zorg mee verhoogt. Zo vragen onze thuisverpleegkundigen steeds aan nieuwe patiënten wat hun verwachtingen zijn over hun verzorging, stellen we samen met hen een zorgplan op, bespreken we met eventuele mantelzorgers en andere zorgpartners wie wat kan doen, en passen we – steeds in overleg met alle betrokkenen - ook het zorgplan aan indien nodig.

Voor onze patiënten is dit een bevestiging dat ze bij het Wit-Gele Kruis terecht kunnen voor veilige en kwaliteitsvolle thuisverpleging. Tijdens deze coronapandemie is nog maar eens gebleken hoe belangrijk dit alles is en heeft ons continue focus op kwaliteit en veiligheid ertoe geleid dat we onze patiënten en medewerkers steeds met de juiste beschermingsmaatregelen en - procedures konden helpen, en we ook steeds over voldoende en veilig beschermingsmateriaal hebben kunnen beschikken. Ook de komende jaren zullen we vanzelfsprekend verder inzetten op veilige en kwaliteitsvolle zorg, in nauw overleg met de patiënt.

Bij het Wit-Gele Kruis zetten we bovendien ook sterk in op innovatie. We willen vooral inzetten op innovatie, niet om hip te zijn, maar om onze medewerkers en patiënten te kunnen ontzorgen of om ons zorgproces te versterken. Met een duidelijk doel dus. Innovatie moet voor ons een meerwaarde hebben. Er lopen binnen het Wit-Gele Kruis een aantal innovatieve projecten bijv. rond beeldschermzorg (Wit-Gele Kruis geeft diabeteseducatie via beeldbellen | Focus en WTV (focus-wtv.be) en zorg op afstand. Recent werd ook het RATZ-project opgestart, met steun van Agentschap Innovatie & Ondernemen. RATZ staat voor ‘Remote Assistance Technische Zorgen’: we onderzoeken hoe Smart Glasses technische zorgen vanop afstand kunnen ondersteunen, vb bij wondzorg ('Slimme bril' helpt thuisverpleegkundigen Wit-Gele kruis | Focus en WTV (focus-wtv.be).

 

We hebben ook onze zorgcentrale van Gerust. Via een personenalarm van Gerust kies je voor snelle hulp wanneer het echt nodig is. Gerust is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 bereikbaar. Als er iets gebeurt en er is niemand in de buurt, dan komt je mantelzorger of een verpleegkundige meteen ter plaatse. Met 1 druk op de knop van het personenalarm krijg je de zorg die je nodig hebt. Dat brengt rust. Voor iedereen.

 

Vragen?
Contacteer onze collega’s van het Wit-Gele Kruis, afdeling Brugge:

24u/24u, 7 dagen op 7: