Patiëntenverenigingen, mantelzorg en zelfhulp in Brugge

In de eerstelijnszone voert de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood of zijn mantelzorger de regie over de organisatie van zijn zorg. Patiënten- en mantelzorgverenigingen bieden ondersteuning.

Momenteel loopt een bevraging vanuit Vivel naar het Vlaams Mantelzorgbeleid 

pdf bestandBevraging mantelzorgbeleid.pdf (88 kB)

Initiatieven in de mantelzorg

Specifieke ondersteuning voor mantelzorgers van personen met dementie:

Praatcafé dementie Het Labyrint: website en inschrijven nieuwsbrief

Familiegroep Dementie regio Brugge: website en gratis luister- en infolijn 0800 15 225

Nieuwtjes mantelzorgondersteuning

1. Mantelzorgtelefoon (bereikbaar tijdens de werkdagen en kantooruren)

De verschillende mantelzorgverenigingen hebben een mantelzorglijn beschikbaar.  Mantelzorgers kunnen via deze weg vragen stellen over hun mantelzorgsituatie of kunnen deze lijn ook gebruiken om te ventileren over de zorg.  Mantelzorgers hoeven geen lid te zijn van de mantelzorgvereniging om van deze service gebruik te maken. 

  • Coponcho: 02/515 02 63
  • Liever Thuis LM: 02/542 87 09
  • Okra Zorgrecht: 02/246 44 30
  • Ons Zorgnetwerk: 016/24 49 49
  • Samana: 078/15 50 20
  • Steunpunt Mantelzorg: 02/515 04 42

2. Online mantelzorgontmoetingsmomenten

  • Gratis
  • Mantelzorgers hoeven geen lid te zijn van de organisatie of vereniging
  • Inschrijven is verplicht.  Na inschrijving ontvangen deelnemers eventueel handleiding en link tot deelname
  • Overzicht online-sessies: zie nieuwsbrieven mantelzorgverenigingen

3. Zojong.be

Zojong.be = onlineplatform waar jonge mantelzorgers (tot 25 jaar) tips, informatie en (h)erkenning krijgen.  Er bestaat eveneens de mogelijkheid om verhalen op een veilige en anonieme manier te delen.

4. De coronababbels voor ouders van kinderen en jongeren met een ernstige chronische ziekte of handicap

Magenta geeft tijdens de coronatijd op regelmatige basis coronababbels met tips en tricks van andere ouders.
Mantelzorgers registreren zich vooraf online. Zodra er 4 aanmeldingen zijn, wordt er gezocht naar  een moment dat voor iedereen past. De coronababbel duurt ongeveer een uurtje. 

Registreren: http://www.magentaproject.be/kalender-balans.html

Meer info over Magenta voor ouders en professionelen: www.magentaproject.be

5. Alle info over mantelzorg (zowel voor mantelzorgers als voor zorgprofessionals)

www.mantelzorgers.be: een initiatief van de 6 erkende Vlaamse mantelzorgverenigingen (zie punt 1) en het VIVEL (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn), met de steun van de Vlaamse overheid.

Initiatieven vanuit ‘De Mantelfluisteraar’

‘De Mantelfluisteraar’ houdt geregeld bijeenkomsten in regio Brugge, op verschillende plaatsen en tijdstippen. Om alle mantelzorgers de kans te geven om langs te komen, ontmoeten we elkaar overdag en ’s avonds. Waar mogelijk leggen we de link naar de bestaande dementiecafés, om het onderwerp dementie bespreekbaar te maken binnen mantelzorg. Zo werken we mee aan een breed verhaal van eerstelijnszorg in Brugge en omgeving.

 

Nieuwsbrieven vanuit mantelzorgverenigingen

voorbeeld mantelzorg.jpg

Contacteer ELZ Brugge

coördinator ELZ Brugge
claudine.verbrugghe@elzbrugge.be
0496/53 80 61

administratief medewerker:
sigried.marcus@elzbrugge.be
0474/16 04 76

algemeen:
info@elzbrugge.be