Patiëntenverenigingen, mantelzorg en zelfhulp in Klein-Brabant Vaartland

In de eerstelijnszone voert de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood of zijn mantelzorger de regie over de organisatie van zijn zorg. Patiënten- en mantelzorgverenigingen bieden ondersteuning.

Hoe we werken in onze zone?

voorbeeld mantelzorg.jpg

Contacteer Klein-Brabant Vaartland