Patiëntenverenigingen, mantelzorg en zelfhulp in MidWestLimburg

In de eerstelijnszone voert de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood of zijn mantelzorger de regie over de organisatie van zijn zorg. Patiënten- en mantelzorgverenigingen bieden ondersteuning.

Hoe we werken in onze zone? De persoon centraal

‘Iedereen geeft de persoon met een  zorg- en ondersteuningsnood (PZON) de maximale regie. Maar hoe doen we dat nu in praktijk? We werken hiervoor nauw samen met het ZOPP (Zelfhulpondersteuning en patiëntenparticipatie vzw). Het ZOPP ondersteunt en begeleidt zelfhulpgroepen en patiëntenverenigingen in onze regio.  Door deelname in ons veranderteam en veranderforum geven we een stem aan de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood in onze regio.

We denken na over:

  1. Expertpool van patiëntvertegenwoordigers
  2. Zelfhulpvriendelijke eerstelijn

 

voorbeeld mantelzorg.jpg

Contacteer vzw ELZ MidWestLim