Patiëntenverenigingen, mantelzorg en zelfhulp in Scheldekracht

In de eerstelijnszone voert de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood of zijn mantelzorger de regie over de organisatie van zijn zorg. Patiënten- en mantelzorgverenigingen bieden ondersteuning.

mantelzorg erkenning