Patiëntenverenigingen

In de eerstelijnszone voert de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood of zijn mantelzorger de regie over de organisatie van zijn zorg. Patiënten- en mantelzorgverenigingen bieden hierbij ondersteuning.

Kennis en informatie dankzij patiëntenverenigingen

Om beslissingen te nemen in zijn zorgproces, heeft de persoon nood aan:

  • kennis en informatie over zijn aandoening en het ziekteverloop
  • inzicht in het sociaal en persoonlijk functioneren
  • inzicht in ondersteuningsmogelijkheden

De patiënt hierbij helpen is een taak van elke zorgaanbieder in de eerstelijnszone. Ook patiëntenverenigingen ondersteunen de persoon met een zorgnood dankzij informatiesessies, lotgenotencontact, sensibilisatiecampagnes...

Informele zorg gelijkwaardig aan professionele zorg

Is de persoon (tijdelijk) niet in staat om de regierol op te nemen? Dan neemt de mantelzorger het over, mits goedkeuring van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood.

De informele zorg van de mantelzorger is van onschatbare waarde:

  • hij neemt praktische zaken in het zorgproces voor zijn rekening
  • hij doet de zorgcoördinatie
  • hij is een mentale en sociale steun voor de persoon met een zorgnood

Binnen de eerstelijnszone heeft informele zorg een positie gelijkwaardige aan die van de professionele zorg. Je erkent als professional de informele zorgaanbieder. Je respecteert hem en betrekt hem actief bij elke actie die je neemt voor de persoon met een zorgnood.

Het aanbod in ELZ BraViO

1. Het Vlaams patiëntenplatform: hier kan je specifiek op trefwoord zoeken naar de vereniging die je nodig hebt. Hieronder vind je al een lijst met enkele specifieke patiëntenverenigingen die actief zijn binnen onze ELZ:

  • Similes: voor mensen met psychische problemen. Momenteel zijn deze voor onze zone actief in Grimbergen-Brussel-Halle. De contactpersoon is Mich Jonckheere (similes.grimbergen@gmail.com).
  • De Hofparkers (regio Hofstade-Zemst): voor mensen met de ziekte van Parkinson.
  • De Herstelacademie (regio Halle-Vilvoorde): bieden cursussen aan om mensen met een psychische kwetsbaarheid vaardiger te maken in het leven.
  • Pijnpunt (regio West-Brabant): voor patiënten met chronische pijn of diegenen die met hen in contact komen

2. Het Vlaams Expertisecentrum Mantelzorg en de 6 erkende verenigingen voor mantelzorg: SAMANA, COPONCHO, Liever Thuis, OKRA, Mantelzorgnetwerk, Steunpunt Mantelzorg

3. Het trefpunt Zelfhulp