Perinatale begeleiding tijdens corona

Eerstelijnsvroedvrouwen en kraamzorg

Ook in deze Coronatijden blijven de eerstelijnsvroedvrouwen aan het werk. Indien mogelijk doen ze teleconsulten, maar huisbezoeken zijn mogelijk. De vroedvrouwen nemen alle voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om het voor hen en de gezinnen veilig te houden. Een vroedvrouw kan je vinden via: https://www.vroedvrouwen.be/

Kraamzorg wordt ook nog door alle kraamzorgorganisaties in Antwerpen verstrekt. Er mag zeker gebeld worden, ook als de kraamzorg nog niet geregeld werd op zes maanden zwangerschap. Meer info rond kraamzorg en bij wie je moet zijn https://www.kraamvogel.be/kraamzorg

 

Kind en Gezin

De consultatiebureaus van Kind en Gezin in de Huizen van het Kind zijn opgestart wat betreft vaccinaties en prioritaire onderzoeken. Er wordt voldoende tijd uitgetrokken voor deze onderzoeken, zodat ouders elkaar zo min mogelijk kruisen. Om de veiligheid van de werkingen te waarborgen en de werking in goede banen te leiden, zijn de consultatiebureaus nog op zoek naar vrijwilligers.

 

Zwangerschapsopvolging in de ziekenhuizen en bevallingen

Er bereiken ons signalen dat niet alle maandelijkse zwangerschapsopvolgingen bij de gynaecoloog doorgaan. Dit is ook niet nodig. De noodzakelijke onderzoeken zoals de 20-weken echo gaan normaal wel door, alsook dringende consulten. Wanneer zwangeren ongerust zijn, kunnen ze steeds een vroedvrouw contacteren.

Wat betreft bevallingen: die kunnen ook nog steeds doorgaan in de verloskamers van de ziekenhuizen. Het beleid verschilt per ziekenhuis. In de meeste ziekenhuizen wordt mama getest op COVID-19 bij opname. Indien ze besmet is of wanneer er geen tijd meer is om te testen (dan wordt ze beschouwd als potentieel besmet) worden de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen door het personeel (beschermingspakken). De partner mag meestal aanwezig zijn bij de bevalling. In sommige ziekenhuizen mag hij het ziekenhuis niet meer verlaten tot mama en baby ook naar huis gaan, om veelvuldige onnodige verplaatsingen in en uit het ziekenhuis te vermijden. Bezoek van derden na de bevalling is niet toegestaan. In sommige ziekenhuizen mag de partner nu niet aanwezig zijn bij een sectio. Informeer dus steeds op voorhand wat het beleid van het ziekenhuis is waar de zwangere wenst te bevallen, zodat ze niet voor verrassingen komt te staan.

 

Perinataal mentaal welbevinden

Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid en WAIMH Vlaanderen vragen aan iedereen die in de perinatale periode werkt, om mee uitdrukkelijk oog te hebben voor de mentale gezondheid van toekomstige en jonge gezinnen. De komst van een baby is een kwetsbare en verwarrende periode voor toekomstige en jonge ouders. 10-20% van hen worstelt met emotionele problemen. De COVID-19-crisis kan hun mentale gezondheid bijkomend onder druk zetten.

Moeder&Baby zet samen met andere zorgpartners uit de regio in op kwaliteitsvolle perinatale zorg, ook tijdens de Coronacrisis. Via volgende websites vind je betrouwbare en degelijke informatie:

Kind en Gezin
Opgroeien.be
Hetiseenfase.be
 
Daarnaast zet het expertisecentrum ECK De Kraamvogel via hun 
Facebookpagina in op informeren met concrete tools en tips voor tijdens de zwangerschap of na de geboorte via filmpjes en online gesprekuurtjes met vroedvrouwen. Er is ook de mogelijkheid om online een afspraak te boeken. Het onthaal- en contactpunt voor ouders en zorgverleners, voor vragen en ondersteuning, is voor Antwerpen ECK De Kraamvogel: 03 238 11 00 of info@kraamvogel.be. Website www.kraamvogel.be

Tips om zelf veerkracht te versterken en aandacht te hebben voor psychisch welzijn?
Download deze posters met tips.

Vanuit Moeder&Baby hebben ze een Facebookpagina opgestart waar informatie over psychische klachten te vinden zal zijn met eveneens handvatten om hiermee om te gaan. Er is ook de mogelijkheid om online een afspraak te boeken.

Voor hulpverleners is er een gesloten groep waar je je kunt aanmelden. Er is op Trello ook een bord voor hulpverleners waar alle eerder statische info werd gebundeld. Een overzicht van degelijke websites met info voor de moeders, goede praktijken en informatie sociale kaart.