Personeelstekorten

De coronacijfers blijven stijgen en dit heeft bij iedereen impact op het personeelsbestand. Velen kampen met personeelstekorten wegens uitval, ziekte, quarantainemaatregelen,… Medewerkers die op dit moment net broodnodig zijn. 

Om hier een antwoord op te bieden nemen wij vanuit de Eerstelijnszone Scheldekracht graag een coördinerende rol op om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Personeelsnoden kunnen gemeld worden indien u zelf geen oplossing vindt via uw reguliere kanalen (vb: bestaande samenwerkingen, functionele bindingen,…). We verwijzen hierbij graag naar het cascadedocument, met een overzicht van de mogelijkheden bij personeelsondersteuning in de zorgvoorzieningen. 

Bezorg ons via info@elzscheldekracht of rechtstreeks aan de coördinatoren de hoogdringendheid van uw vraag, de specifieke aard van de opdracht, de duurtijd en door wie dit idealiter wordt opgevangen. 

Door uw personeelstekort gecoördineerd aan ELZ mee te delen, worden automatisch verschillende partners bevraagd. 

Daarenboven zal de oproep ook actief kenbaar gemaakt worden via de verschillende communicatiekanalen van ELZ Scheldekracht. 

 

  • Ontdek hier de actuele personeelsnoden regio Scheldekracht. 
  • Ontdek hier hoe je je kan registreren in de COVID-19 pool Scheldekracht ter ondersteuning van de eerstelijnsactoren en zorgvoorzieningen in de regio. 

 

Terug naar het overzicht met de 'Initiatieven Eerstelijnszone Scheldekracht vzw i.h.k.v. heropflakkeringen COVID-19'