• Participatietraject
  • 15 ervaringsdeskundigen
  • Oktober 2022 - Oktober 2023
  • Structureel de stem van de kwetsbare burger in het Meetjesland een plaats geven in de Zorgraad
  • Advies verlenen meerjarenbeleidsplan 2024 - 2026
  • PZON (=persoon met zorg- en ondersteuningsnood een stem en een gezicht geven op bijeenkomsten georganiseerd door ELZ
  • Klankbordgroep voor partners die de stem van de kwetsbare burger willen opnemen
  • Begeleid door WhoCares, Katrien Segers
  • Vragen? stien.vanlaere@elzmeetjesland.be

Onze groep doopten we 'Heldig': enerzijds omdat kwetsbare personen steeds helden zijn in de strijd die ze voeren en anderzijds omdat we het belangrijk vinden een geldige stem te hebben in de organisatie en we gehoord willen worden. (Lisa)

expertengroep

Al uw vragen op een rij

Vanwaar komt de naam 'Heldig'?

Wie zit er allemaal in die expertengroep?

Met welk doel komen jullie samen?

Op welke manier bereiken jullie dat doel?

Ik heb zelf een situatie/probleem/vraag die ik zou willen voorleggen aan de expertengroep. Hoe kan ik dit doen?