Persoonlijke beschermingsmaterialen (PBM) ELZ Waasland

Nood

Tijdens de eerste golf was er een grote tekort aan persoonlijke beschermingsmaterialen bij verschillende hulpverleners. Sommigen werden later bedeeld door de overheid, anderen niet. Om deze laatste groep niet in de kou te laten staan, hebben wij een stock aangelegd om alle hulpverleners te voorzien van het juiste materiaal. 

Doelgroep

Hulpverleners in het Waasland

Beoogde impact 2021

Veilige hulpverlening voor alle burgers in het Waasland.

Contact

jeanique.martens@elzwaasland.be