Gratis voor professionals uit ELZ Klein-Brabant Vaartland, voor meer informatie en deelname stuur een mail naar stef.spiessens@puursam.be.

Vanaf 2 januari 2024 worden alle kandidaat-huurders voor een sociale woning opgenomen in het (digitale) Centraal Inschrijvingsregister (CIR). Tegelijk met het overzetten naar het CIR is er een actualisatie van de kandidaturen.

Het is zeer belangrijk dat alle kandidaat-huurders vanaf 2/1 zo snel mogelijk hun kandidatuur in het CIR bevestigen of vervolledigen. Anders komen zij niet in aanmerking voor een toewijzing en worden zij na 6 weken geschrapt.

De welzijnsactoren kunnen hun cliënten hierbij helpen.

Om iedereen hierover tijdig te informeren organiseren we een extra PiekUurtje.

Dit is een eerste, korte kennismaking met het CIR waarin je alle informatie krijgt die je nodig hebt om vanaf 2 januari je cliënten te helpen bij het finaliseren van hun kandidatuur.

Wonen in Vlaanderen organiseert op 12 december voor alle welzijnsactoren een uitgebreidere digitale infosessie over het CIR (9u30-12u) Via onderstaande link, kan je hierop inschrijven.


https://wonen.wufoo.com/forms/digitale-infosessie-centraal-inschrijvingsregister-m13exr3v09dtp9b/

donderdag 7 december 2023, 12:00 - 12:30
Online training, gratis