Piekuurtjes en open vormingen Psychiatrisch Expertiseteam

  • 12 oktober 2021

Psychiatrisch Expertiseteam Noord-West-Vlaanderen biedt dit najaar piekuurtjes en vormingen aan onder de vorm van webinars.

Piekuurtjes zijn korte vormingsmomenten over de middag voor alle eerstelijnswerkers en die gratis worden geoganiseerd. Ze zijn een voorproef van het ruimere vormingsaanbod. 

Meer info vind je hier.