Pilootproject BelRAI Home Care binnen ELZ Dender

Wat houdt het pilootproject in?

Op 1 juni 2023 zal Vlaanderen BelRAI Home Care als globaal multidisciplinair indicatie-instrument invoeren in de thuiszorg. Om die transitie voor te bereiden is ELZ Dender uitgekozen als pilootproject.
 
Het pilootproject bestaat uit volgende onderdelen:

  • Er wordt een gratis opleiding voorzien door het Kwaliteitscentrum voor diagnostiek. Zowel voor trainers als indicatiestellers. Er is ook een verkort traject voorzien voor indicatiestellers die al in het bezit zijn van het attest BelRAI Screener.

Na het volledig doorlopen van het traject en wie geslaagd is voor het examen krijgt een attest voor de BelRAI Home Care.

  • Het uittesten van de Belrai Home Care (HC) in ‘real live’ in de ELZ Dender bij alle zorgbehoevenden in de thuiszorg die het afkappunt in de Belrai-screener bereiken.

Hiervoor wordt gekeken naar hulpverleners actief in ELZ Dender (gemeenten Dendermonde, Buggenhout, Berlare, Zele, Hamme en Lebbeke).

  • Het uittesten van het Vlaamst IT-platform Belrai:

o    Werkt de app technisch en is die gebruiksvriendelijk?
o    Is interdisciplinair invullen van de Belrai Home Care mogelijk?
o    Is gegevensdeling mogelijk?
o    Specifieke aandacht voor (federale) gezondheidsberoepen: huisartsen en thuisverpleging

  • Gestructureerde gebruikersfeedback geven.

Tegelijkertijd worden valide data verzameld voor het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) in het kader van het onderzoek naar de persoonsvolgende financiering in de thuiszorg.

Extra boterhammen en soep: toelichting en oproep deelname pilootproject

Op 30 juni werd een extra Boterhammen en Soep georganiseerd rond de kick-off van het pilootproject BelRAI Home Care (HC) binnen onze Eerstelijnszone.

Via onderstaande linken vind je de presentaties en een opname van de toelichting terug:
•    de presentatie van de informatiesessie
•    de presentatie van KCD
•    de opname van beide presentaties

Neem jij deel aan het pilootproject?

Ben jij werkzaam in de ELZ Dender en wil je deelnemen aan het pilootproject?
Via deze oproepingsbrief kan je tegen ten laatste 5 augustus inschrijven bij de 2 projectleiders en het Kwaliteitscentrum voor diagnostiek:
linde.bombeke@cm.be
margareta.organe@wgkovl.be
belrai@kwaliteitscentrumdiagnostiek.be

Deze oproepsbrief bestaat uit 4 delen:
•    Algemene info over het project
•    Inschrijving tot deelname aan het project
•    Inschrijving tot het volgen van de opleiding
•    Overzicht van de geplande opleidingsmomenten voor zowel trainers, indicatiestellers (lange en verkort traject) in september en oktober 2022

Voor de deelnemende organisaties is een financiële tegemoetkoming voorzien onder de vorm van een forfait.

Vragen over het pilootproject?

Neem contact op met de 2 projectleiders: linde.bombeke@cm.be of margareta.organe@wgkovl.be