Pilootproject interculturele bemiddeling Leuven

Interculturele bemiddeling gaat met taalbarrières en sociaal-culturele verschillen die kunnen opduiken in een hulpverleningsproces aan de slag om een goede communicatie en relatie tussen hulpverlener en patiënt/cliënt tot stand te brengen. 

Een Interculturele Bemiddelaar (ICB) kan samen met jou:

  • een casus bekijken en een verdere aanpak bespreken;

  • een gesprek met een patiënt/cliënt voeren in de moedertaal (maar het is niet de bedoeling om de ICB enkel als tolk te vragen!);

  • informatie geven aan een patiënt/cliënt, bv. over een volgende stap in de hulpverlening, een medisch onderzoek, e.a.;

  • een infosessie of activiteit over een welzijns- of gezondheidsthema voor een groep patiënten/cliënten begeleiden;

  • op huisbezoek gaan of éénmalig meegaan naar verdere hulpverlening;  

  • ...

Aanbod

Het aanbod is er in eerste instantie voor organisaties en hulpverleners uit de welzijns- en zorgsector die veel nieuwkomers bereiken zoals de wijkgezondheidscentra, CAW Oost-Brabant, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg VBO, transculturele traumazorg PraxisP, gezinscoachen van Huis van het Kind e.a. Heb jij ook een vraag, neem dan gerust contact op.

Partners kiezen of ze wekelijks gedurende een tijdsblok beroep doen op een ICB of enkel op aanvraag. De eerste 3 gesprekken zijn als kennismaking gratis. Daarna sluiten we een dienstverleningsovereenkomst af en betaal je een vergoeding van 15 euro voor het eerste uur en 5 euro voor elk bijkomend uur. OCMW en stad Leuven staan in voor de begeleiding van de ICB’s. De dienst interculturele bemiddeling van Foyer vzw en het ACHG ondersteunen het project inhoudelijk. 

De intercultureel bemiddelaars zijn:

  • Mevrouw Heveen Mohammad Ali spreekt Arabisch en Koerdisch
  • Meneer Haroon Niazi spreekt Dari, Pasjtoe en Farsi
  • Mevrouw Hala Abdulqadir spreekt Somali
  • Mevrouw Shrijana Nepal spreekt Nepalees (werkervaringsstage)

Aanvraagformulier consultgesprek

Klik hier  voor het aanvraagformulier voor het consultgesprek. (Opgelet: nieuwe partners nemen eerst contact op met ondersteuningvluchtelingen@ocmw-leuven.be om kennis te maken!)

Contact