Pilootproject interculturele bemiddeling Leuven

Interculturele bemiddeling gaat met taalbarrières en sociaal-culturele verschillen die kunnen opduiken in een hulpverleningsproces aan de slag om een goede communicatie en relatie tussen hulpverlener en patiënt/cliënt tot stand te brengen. 

Een Interculturele Bemiddelaar (ICB) kan samen met jou:

  • een casus bekijken en een verdere aanpak bespreken;

  • een gesprek met een patiënt/cliënt voeren in de moedertaal (maar het is niet de bedoeling om de ICB enkel als tolk te vragen!);

  • informatie geven aan een patiënt/cliënt, bv. over een volgende stap in de hulpverlening, een medisch onderzoek, e.a.;

  • een infosessie of activiteit over een welzijns- of gezondheidsthema voor een groep patiënten/cliënten begeleiden;

  • op huisbezoek gaan of éénmalig meegaan naar verdere hulpverlening;  

  • ...

Aanbod

Het project start op 15 juni 2020 en is in de eerste fase enkel toegankelijk voor Centrum Geestelijke Gezondheidszorg VBO, CAW Oost-Brabant, transculturele traumazorg Praxis P, wijkgezondheidscentra De Ridderbuurt, Caleido en De Central, de OKAN-klassen, de Universitaire Huisartsengroepspraktijk en 2 andere huisartsenpraktijken.  Wanneer de capaciteit het toelaat, breidt het project uit naar andere organisaties en zorgverstrekkers.  De partners kiezen of ze wekelijks gedurende een tijdsblok beroep doen op een ICB of enkel op aanvraag. Ze sluiten een dienstverleningsovereenkomst af en betalen een vergoeding van 15 euro voor het eerste uur en 5 euro voor elk bijkomend uur. OCMW en stad Leuven staan in voor de begeleiding van de ICB’s. De dienst interculturele bemiddeling van Foyer vzw ondersteunt inhoudelijk en het ACHG zorgt voor de evaluatie van het project. 

De intercultureel bemiddelaars zijn:

  • Mevrouw Heveen Mohammad Ali, van Syrische afkomst, spreekt Arabisch en Koerdisch.

  • Meneer Haroon Niazi, van Afghaanse afkomst, spreekt Dari, Pashtu en Farsi.

Aanvraagformulier consultgesprek

Klik hier  voor het aanvraagformulier voor het consultgesprek. (Opgelet dit is enkel in te vullen door projectpartners!)

Contact