De eerstelijnszone AMALO ondersteunt en faciliteert in diverse pilootprojecten.

In onze eerstelijnszone is er een project zorgzame buurten "Opperstraat" opgestart in Liedekerke. Een eerste zichtbaar initiatief was de organisatie van een buurtfeest en een buurtanalyse op basis van enquêtes en input van de buurtbewoners. In 2023 werd er een warme wandeling georganiseerd langs heel wat zorgpartners actief in de omgeving van de Opperstraat. In de serviceflats konden de buurtbewoners en inwoners van de serviceflats deelnemen aan een zorgmarkt. Ook een actie waar kinderen en scholen tekeningen maakten voor de bewoners van de serviceflats was een succes. In 2024 wordt dit project verlengd en zullen de ervaringen vanuit het werken met buurtpunten de opstart zijn naar een erkend Lokaal dienstencentrum.

Via het project VISIT ondersteunen we outreachend kwetsbare gezinnen met een pasgeboren baby. Een VISIT-medeweker gaat bij de gezinnen langs om samen met hen een mini-rechtenonderzoek uit te voeren en ondersteuning te bieden bij papierwerk, informatie te geven over – en toe te leiden naar lokale organisaties en diensten.

Het proefproject opgestart in Asse werd in 2023 in alle gemeenten van de eerstelijnszone geïmplementeerd. Voor de realisatie is er een nauwe samenwerking tussen de GBO-partners (CAW, sociale diensten lokale besturen, diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten) en het agentschap Opgroeien. In 2023-2024 zullen er ook als experiment aanmeldingen gebeuren vanuit de huisartsen Merchtem. Uit een bevraging blijkt dat huisartsen regelmatig geconfronteerd worden met kwetsbare gezinnen die niet gekend zijn bij Kind & Gezin.

Het pilootproject brede eerstelijnspraktijk huisartsen Merchtem.

Het doel van dit project is een toegankelijk, kwalitatief zorgnetwerk bieden aan de burgers van Merchtem. Dit wenst men te bereiken door het creëren van één groot samenwerkingsverband met zoveel mogelijk spelers van de eerste lijn van ELZ AMALO. De brede eerstelijnspraktijk wenst te fungeren als centraal infopunt en als katalysator voor verschillende samenwerkingsverbanden om te streven naar één zorgnetwerk en zo een sterkere eerste lijn in Merchtem.

Vanaf 7 september 2023 werden de huisartsen betrokken in het VISIT project en zullen er ook 2-wekelijks zitdagen en intervisiemomenten georganiseerd worden met de drie partners Geïntegreerd Breed Onthaal (CAW, sociale diensten lokale besturen, diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten). Samen wensen we zowel de burgers als professionals wegwijs te maken bij hun vragen.

Het eerste netwerkevent van ELM vzw op 23 juni 2023 was een absoluut succes. We bereikten samen meer dan 70 zorg- en welzijnsprofessionals die in Merchtem met de inwoners/patiënten aan de slag gaan.

Meer kan je lezen in het toegevoegde nieuwsartikel. https://goeiedag.be/regio/2023/06/brede-eerstelijnspraktijk-merchtem-voorgesteld/

Pilootproject Gezonde Mond

In 2024 werd onze eerstelijnszone gekozen om samen met het Vlaams Instituut Gezonde Mond en Logo Zenneland te starten met het opleiden van mondzorgcoaches om kwetsbare gezinnen te ondersteunen.