AZ Jan Portaels

Het AZ Jan Portaels in Vilvoorde organiseert elke maand een ‘verwijsavond’. Deze infomomenten richten zich vooral naar huisartsen en specialisten. Doch, afhankelijk van het onderwerp, kan elke eerstelijnsactor die interesse heeft in het thema, aansluiten. Het eerstvolgende verwijsmoment vindt plaats op dinsdag 24 januari rond het thema stoma en stomazorg. Inschrij- ven kan via Wendy De Groof, Wendy.degroof@azjanportaels.be.

Zij is sinds 1 oktober 2022 aangesteld als coördinator verwijzers/ hoofdverpleegkundige ambulante zorg.